Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pobawmy się zabawkami

Pani Monika Gierszewska przeprowadziła zajęcia z języka angielskiego w klasie 1d. Temat zajęć brzmiał: „ Let’s play with toys! Pobawmy się zabawkami! Utrwalenie nazw zabawek i kolorów”. Nauczycielka zapoznała uczniów z celem zajęć:

Kształtowanie umiejętności nazywania  wskazanych  zabawek, aktywnego współpracowania w grupie oraz systematyzowanie słownictwa dotyczącego kolorów.

Na dobry początek nauczycielka przedstawiła dzieciom historyjkę obrazkową, która była wprowadzeniem do tematu. Następnie nauczycielka zaproponowała dzieciom następujące zabawy:

  • Zabawa „Papuga”– podczas tej zabawy dzieci ćwiczyły prawidłową wymowę poznanego słownictwa. Dzieci powtarzały za nauczycielką wskazywane na obrazkach nazwy zabawek, na różne sposoby: głośno, cicho, polowi, szybko. Jeżeli nauczycielka błędnie podała nazwę dzieci nie powtarzały, tylko milczały. Następnie nauczycielka wywiesiła na tablicy wszystkie ilustracje zabawek i dzieci witały je.
  • Ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu– zadaniem dzieci było rozpoznanie zabawek, które usłyszały i ich kolorów, a następnie zaznaczenie na karcie pracy.
  • Piosenka „Toys”– nauczycielka przypomniała słowa piosenki oraz proste gesty ilustrujące jej treść. Następnie dzieci razem z nauczycielką odśpiewały ją i z uśmiechem na twarzy ilustrowały treść piosenki prostymi ruchami.
  • Gra w „Snap it!” za pomocą łapek na muchy- Uczniowie otrzymali plastikowe łapki. Ich zadaniem było wyszukanie na tablicy ilustracji zabawek, o których mówiła nauczycielka. To dziecko, które pierwsze znalazło ilustrację zabawki na tablicy uderzało w nią plastikową łapką i zdobywała punkt dla swojej drużyny. Dzieci utrwalały w aktywny sposób nazwy zabawek.
  • Worek niespodzianka- zabawa zmysłem dotyku- za pomocą rekwizytów, dzieci odgadywały poznane zabawki z zamkniętymi oczami.
  • Podsumowanie i samoocena uczniów: Nauczycielka przypomniała uczniom cel lekcji, następnie prosiła, by uczniowie zaznaczyli klamerkami właściwe miejsce na planszy z żabą („Wszystko kumam. / Trochę kumam. / Nic nie kumam”).

Pani Monika pozytywnie wzmacniała i zachęcała uczniów do podejmowania nowych zadań i pokonywania trudności. Nie podawała gotowych rozwiązań, a jedynie naprowadzała zadając pomocnicze pytania. Każda zabawa była dokładnie wyjaśniona, uczniowie na każdym etapie spotkania otrzymywali informacje zwrotną. Nauczycielka dbała również o to, by uczniowie osłuchali się z prawidłową wymową, z językiem angielskim – polecenia podawała po angielsku, tłumaczyła na polski. Sposób przeprowadzenia zajęć, różnorodne metody i pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć sprawiły, iż uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji.