Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pogotowie Koleżeńskie

Jak co roku zebrała się grupa młodych ludzi chętnych do pomocy. W każdy poniedziałek  w godzinach 14:30 – 15:30  wolontariusze z klas 8 będą pomagać młodszym kolegom, koleżankom w nauce, odrabianiu prac domowych, przygotowaniach do sprawdzianów.

Zapraszamy do nas każdego kto potrzebuje pomocy, chce uzupełnić braki z wybranego przedmiotu. Czekamy w sali 116. Opiekunem „Pogotowia koleżeńskiego” jest pedagog szkolna – Patrycja Stawicka.