Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pożegnanie klas 8

W dniu 20.06.2024r. o godzinie 17.00 w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz przekazania sztandarów uczniom klas siódmych. Tę część spotkania poprowadził Pan Piotr Kujawa. Następnie uczniowie klas ósmych podziękowali nauczycielom za nauczanie i wychowanie. Potem głos zabrała dyrektor szkoły, pogratulowała absolwentom i wręczyła wyróżnienia:

 Puchar Dyrektora Szkoły otrzymali: Amelia Bogut, Jan Pindel, Sebastian Wiśniewski

 Tytuł Sportowca Roku: Sebastian Wiśniewski

Osiągnięcia sportowe – medale: Sebastian Wiśniewski,  Jan Pindel, Marcel Kulikowski, Kacper Jaroński, David Tosik, Filip Gordon

Pogotowie koleżeńskie: Jan Pindel, Sebastian Wiśniewski

Praca w Samorządzie Uczniowskim: Amelia Bogut,  Jan Pindel, Jakub Singer

Wszyscy absolwenci otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła im wychowawczyni – Pani Anna Olchowik i upominki od uczniów klas 7. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana pod kierunkiem Pani Agnieszki Kęsik – Byber i Mileny Wiśniewskiej. Występy uczniów przyjęto entuzjastycznie i nagrodzono brawami. Później wystąpili nauczyciele śpiewając piosenkę „Możesz wszystko”. Na koniec uczniowie podrzucili birety w górę na znak pożegnania ze szkołą i zawołali-1,2,3,4,5…