Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Poznajemy kraje Unii Europejskiej

W dniu 09.06.2021r. w klasie 3a odbyła się lekcja pod nazwą – Poznajemy kraje Unii Europejskiej. Pani Anita Nowicka przedstawiła cele lekcji dla ucznia:

wymieniam i wskazuję na mapie stolice państw europejskich, znam największe zabytki poznanych państw, wymieniam nazwiska sławnych ludzi danego kraju, znam wybrane flagi i symbole narodowe, rozpoznaję symbole UE, umiem rozróżnić monety i banknoty „Euro”, zgodnie współpracuję w grupie.

Na początku dzieci obejrzały prezentację multimedialną o Unii Europejskiej, rozmawiały o wyglądzie flagi i jej symbolice, walucie, celach unii. Następnie świetnie poradziły sobie z Quizem Milionerzy. Później udały się z wizytą do  krajów Unii Europejskiej – prezentacja multimedialna wybranych państw Unii Europejskiej ( stolice, flagi, zabytki, sławne osoby i potrawy poszczególnych państw).

Potem nauczycielka zaprosiła uczniów do zabawy detektywistycznej – uczniowie w zespołach otrzymali koperty ze zdjęciami flag, budowli, sławnych osób oraz potraw poszczególnych państw. Zadaniem grupy było odgadnięcie do jakiego kraju „ udali się w podróż”. Uczniowie przyklejali zdjęcia na arkusz papieru i zapisywali nazwę państwa oraz nazwę jego stolicy.

Na koniec liderzy grup zaprezentowali prace swojej grupy i kraj do jakiego „ udali się” oraz odszukiwali go na mapie Europy. Trzecioklasiści świetnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami.