Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Praca szkoły w okresie od 01 lutego do 14 lutego 2021r.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania naszej szkoły. Uczniowie klas I–III oraz przedszkolaki kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII będą nadal uczyć się zdalnie. W szkole będą organizowane zajęcia stacjonarne lub zdalne dla uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

 W szkole nadal będzie można organizować konsultacje indywidualne lub w małych grupach uczniom klas ósmych, a w ich ramach, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty tzw. egzaminy próbne, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W dalszym ciągu zgodnie z przyjętymi procedurami będzie prowadzona opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów.

Zarządzenie 5-2021