Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Praca w grupach na lekcji religii

W klasie 0 C na lekcji religii podczas zajęć otwartych dla nauczycieli została zastosowana metoda pracy w grupach. Metoda polegała na pracy w 4 osobowych zespołach. Na początku został przypomniany kodeks dobrej pracy w grupie.

Następnie każda grupa wybrała lidera, który koordynował pracą. Praca w grupach pozwala zdobyć określoną wiedzę. Każdy zespół miał za zadanie pokolorować poszczególne części kościoła / wieża, dach, okna, ściana/. Wszyscy uczniowie angażowali się w pracę. Efektem była sklejona makieta kościoła, która symbolizowała pozytywne postawy życia w społeczności. W czasie wykonywania pracy zastosowano muzykoterapię i ikonoterapię. Na zajęciach zostały wykorzystane metody techniki dobrego uczenia i motywowania uczniów do nauki; „doceniania”, losowania patyczków, „zwykłego potwierdzenia”, „zwykłego zaprzeczenia”, „czasu na odpowiedź.” Nauczyciel czuwał nad zrozumieniem przez uczniów poszczególnych zadań. Na koniec zajęć nauczyciel prosił dzieci o wskazanie kciukami: kciuk do góry = zrozumiałem, kciuk poziomo = częściowo rozumiem, kciuk w dół = nie zrozumiałem. Uczniowie zrozumieli, że kościół to nie tylko budynek, ale nasze postawy: miłości, dobra, piękna, przebaczenia, życzliwości i wzajemnej pomocy. W kościele wszyscy jesteśmy ” żywymi cegłami”. Każdy powinien angażować się na rzecz budowania dobra wspólnego. Zajęcia przygotował i poprowadził z dziećmi brat Krzysztof Łaszuk.