Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Praca zespołowa w 4b

Uczniowie klasy 4b na lekcji języka polskiego pracowali w zespołach. Celem dla ucznia było nauczyć się określić liczbę, rodzaj i czas ważnej części mowy – czasownika.

Kryterium sukcesu to wyodrębnienie czasownika wśród innych części mowy, umiejętność odmieniania czasownika, tworzenie zdań z tą częścią mowy. Nauczycielka Pani Katarzyna Buła zastosowała na lekcji kilka metod i technik m.in. zadanie na dobry początek, partnerów do rozmowy, pracę w grupach, ocenę koleżeńską i zdania podsumowujące.

Na początku uczniowie otrzymali koperty, w których znajdowały się różne części mowy. Ułożyły je w czterech kolumnach. Zastanawiały się jak odmienić niektóre z nich. Następnie uczniowie zostali podzieleni na siedem grup. Nauczycielka przydzieliła im zadania. Po ich wykonaniu uczniowie przekazali prace grupom sąsiadującym. Członkowie tych grup sprawdzali poprawność wykonania zadania za pomocą oceny koleżeńskiej i pracy wzorcowej.

Później zespoły z użyciem czterech podanych czasowników układały cztery logicznie powiązane ze sobą zdania. Na końcu każdy za pomocą zdania podsumowującego np. Dziś nauczyłem się, że…, zrozumiałem, że…, zaskoczyło mnie, że…, osiągnąłem cel, gdyż…, trudne było dla mnie… podsumowywał zdobytą wiedzę. Wszyscy uczniowie potwierdzili, ze bez czasownika nie ma po prostu zdania.