Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pracujemy zespołowo

Od początku roku szkolnego uczymy się trudnej umiejętności pracy w zespole. Staramy się być dla siebie życzliwi. Uczymy się od siebie nawzajem. Wspólnie ustaliliśmy Kodeks Dobrej Współpracy w Zespole w każdej klasie. Podczas wybierania reguł, „obserwatorzy” zespołów śledzili dyskusję grupy, zapisywali cytaty wypowiedzi uczestników, patrzyli i słuchali czy w grupie jest dobra współpraca i komunikacja.

W pracy zespołowej uczniowie dają sobie informacje zwrotne np. za pomocą techniki- „Dwie gwiazdki i jedno życzenie”, dokonują oceny koleżeńskiej i samooceny. Prezentują swoje prace i wytwory w klasie i na korytarzach. Podejmujemy w zespole to samo wyzwanie – pracujemy najlepiej jak potrafimy. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia różnymi metodami np. „Ligi-zespoły-osiągnięcia”, „Zespoły-gry-turnieje”, „Zintegrowane czytanie i pisanie oparte na współpracy”, „Uczenie się z pomocą rówieśników”, „Układanka”, „Wspólne uczenie się”. Pedagodzy sami dzielą się na grupy i obserwują przygotowane przez siebie lekcje prowadzone metodami pracy zespołowej. Ostatnio takie lekcje prowadziły Panie: Beata Sawaniewska, Małgorzata Kuszowska, Agnieszka Polak, Ela Sumowska i Joanna Evenden, Ewa Nadolna i Sylwia Kapuścińska – Baca.

Pracując zespołowo uczymy się odpowiedzialności za swoja i cudzą naukę. Osiągamy sukces, gdy wszyscy członkowie zespołu opanują nauczany materiał. Wyjaśniamy sobie nawzajem różne zagadnienia, upewniamy się czy każdy członek zespołu jest dobrze przygotowany do sprawdzianu, pomagamy sobie, uczymy się komunikacji.

Bardzo lubimy pracować w zespole. W Kodeksach Dobrej Współpracy napisaliśmy – „Szanujemy zdanie i poglądy innych, Wszyscy coś robią, Przestrzegamy przyjętych zasad, Każdy wykona swoje zadanie najlepiej jak potrafi”

Uczenie się we współpracy zmienia nasze postawy, zwiększa zainteresowanie lekcją, sprzyja osiąganiu lepszych wyników w nauce i nabieraniu wiary we własne siły. Integrujemy się, pomagamy sobie, uczymy się życzliwości. Wyznajemy zasadę, że – „Nikt nie jest tak mądry jak my wszyscy razem”

W nowych informacjach napiszemy i pokażemy jak nasi uczniowie i nauczyciele uczą się pracy zespołowej.