Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Próbny sprawdzian szóstoklasistów

W dniu 26 listopada odbył się próbny sprawdzian uczniów klas szóstych. Prawie 100 uczniów naszej szkoły sprawdzało swoje umiejętności i wiedzę.

Uczniów powitała dyrektor szkoły i życzyła im jak najlepszych wyników. Komisja nadzorująca sprawdzian rozdała testy i …rozpoczęło się pisanie. Większość uczniów pisało przez 60 minut, niektórzy mieli czas wydłużony jeszcze o 30 minut.

Czy było łatwe czy trudne popytajcie swoich kolegów i koleżanki sami… Już niedługo, bo 11 grudnia odbędzie się próbny sprawdzian z rodzicami!