Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Program Nauki Zachowania

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przyłączyła się do pilotażowego wdrażania wśród uczniów Programu Nauki Zachowania. Jest to program profilaktyki selektywnej rekomendowany przez System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Program Nauki Zachowania adresowany jest do grupy uczniów w szkole, którzy prezentują niepożądane, pogłębiające się zachowania. Zachowaniom tym często towarzyszy obniżona motywacja do nauki. PNZ jest rozwiązaniem systemowym, które wychodzi naprzeciw tym problemom, pozwalając uczniom uczyć się odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz nabywać kompetencje związanych z dokonywaniem trwałej zmiany zachowania. Celem programu jest zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwijania się i pogłębiania zachowań ryzykownych u uczniów, poprzez wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, uczenie umiejętności pozwalających na rozwijanie zachowań konstruktywnych i nawiązanie bliższych relacji z osobami dorosłymi pracującymi w szkole.

Obecnie w naszej szkole uczniowie pracują już nad swoim zachowaniem korzystając z PNZ, pierwsze efekty są już widoczne. Grupa przeszkolonych nauczycieli pomaga swoim uczniom, podopiecznym w osiąganiu efektów, realizacji celów. Nauczyciele pracujący z dziećmi objętymi Programem Nauki Zachowania korzystają także z superwizji z koordynatorem programu Panem Jerzym Rządzkim, dzięki temu dokonują ewaluacji swojej pracy, udzielania informacji zwrotnych i motywowania uczniów.

Program Nauki zachowania jest dla nas wszystkim nowym doświadczeniem, wdrażanie go jest kolejną formą pomocy dla ucznia by jego rozwój był wszechstronny i przebiegał w sposób harmonijny.