Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Projekt e -Twinning w 2b i 3a

Dobiegł końca projekt realizowany za pośrednictwem platformy e – Twining* pod tytułem „It’s a junle out there!”. Wzięły w nim udział łącznie 24 klasy z siedmiu krajów: Polski, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Rumunii i Malty.

Nasze klasy zostały sparowane z uczniami z Włoch i Hiszpanii. Czas trwania projektu rozłożony był na rok szkolny 2023/2024. Nasi uczniowie mieli okazję korespondować ze swymi rówieśnikami z europejskich krajów, używając języka angielskiego na stosownym do ich wiedzy i umiejętności poziomie. Jednocześnie, dzieci rozwijały swoje zainteresowania oraz pogłębiały wiedzę na temat dzikich zwierząt.

Tak dzieliły się swoimi pomysłami:

https://padlet.com/teacherTiziana/animals-it-s-a-jungle-out-there-b64ar7rrpwcaucoz

Tu można wysłuchać oraz przeczytać zagadki nagrane i napisane przez dzieci, również dotyczące zwierząt z projektu:

https://padlet.com/teacherTiziana/riddles-about-animals-gfqdiwlwxeu9s9as

Efektem pracy wszystkich zaangażowanych klas z siedmiu europejskich krajów jest ta oto książka w wersji elektronicznej:

https://read.bookcreator.com/JQq7as6brAOWpCZ5dpUuNn9sSj93/7tjOPigqQWyg0_daY_eP0g

Podsumowując całoroczną pracę, uczniowie wzięli udział w ankiecie, wybierając to, co podobało im się najbardziej oraz to, co najmniej. Wierzymy, że to nie ostatnia przygoda dzieci z e – Twinning i jeszcze nie raz będą miały okazję do współpracy międzynarodowej.

                                                                                                                                Nauczycielki języka angielskiego:

                                                              Małgorzata Szumska i Monika Gierszewska                                                                                                             

 

*eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie zdalnego kontaktu między szkołami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty międzyszkolne.