Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rekrutacja 2020-2021

 Lista kandydatów i dzieci obwodowych przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku na rok szkolny 2020/2021 oraz lista kandydatów przyjętych i kontynuujących wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 1 w Malborku na rok szkolny 2020/2021 jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Przydział imienny do klas pierwszych i grup przedszkolnych oraz informację o zebraniu rodziców, zostaną przekazane Państwu w terminie późniejszym