Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rekrutacja do klas 1 – dzieci poza obwodem

Rekrutacja do klas 1
dzieci zamieszkałych poza obwodem
 Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

 Informujemy, że w dniu 08 marca 2022 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

Więcej informacji: https://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych.html

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2022/2023 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin                       w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin                    w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 08.03.2022

od godz. 9.00

 

do 21.03.2022

do godz. 15.00

od 31.05.2022

od godz. 9.00

 

do 03.06.2022

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1082) od 08.03.2022

do 23.03.2022

 

od 31.05.2022

do 07.06.2022

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.04.2022

do godz. 13.00

13.06.2022

do godz. 13.00

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13.04.2022

od godz. 13.00

 

do 20.04.2022

do godz. 15.00

od 13.06.2022

od godz. 13.00

 

do 20.06.2022

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2022              do godz. 13.00 21.06.2022*

do godz. 13.00

* Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2022 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13.04.2022 od godz. 13.00 do 20.04.2022 do godz. 15.00