Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rekrutacja do klas 1 – dzieci z obwodu

Rekrutacja do klas 1 dzieci zamieszkałych w obwodzie 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Malborku

DRODZY PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że do dnia 07-03-2022 r. odbywają się zapisy dzieci do klas 1 na rok szkolny 2022/2023

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych i mają zapewnione miejsce edukacyjne w placówce.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie do 07 marca 2022 r. (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców/opiekunów prawnych)

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:  załącznik 1

obwodowy – sp 2022_2023

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o dostarczenie dokumentów w w/w terminie.

Jeżeli zapisali Państwo dziecko do innej placówki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
55-272-24-68 wew. 49 lub e-mailowym sekretariat@zsp1malbork.pl

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Malborku wchodzą następujące ulice:

Romualda Cebertowicza, Jana Czerskiego, Dąbrówki,  Benedykta Dybowskiego, Jaskółcza, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kotarbińskiego, Krucza, Plac Janusza Kusocińskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kazimierza Michałowskiego, St. Mikołajczyka, Orla, Partyzantów, Pionierów, Karola Pomianowskiego,  Poznańska, Rolnicza, Słowicza, Mariana Smoluchowskiego, Torowa, Józefa Wybickiego

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2015,
  2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2016 – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  1. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

obwodowy – sp 2022_2023