Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rekrutacja do klas I – 2021/2022

Rekrutacja do klas 1 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku.

 Informujemy, że w dniu 09 marca 2021 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

 www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

Więcej informacji: http://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych.html

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2021/2022 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 

Lp.

Rodzaj czynności Termin                       w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                    w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 09.03.2021

od godz. 9.00

 

do 22.03.2021

do godz. 15.00

od 01.06.2021

od godz. 9.00

 

do 04.06.2021

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 910) od 09.03.2021

do 24.03.2021

 

od 01.06.2021

do 08.06.2021

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14.04.2021

do godz. 13.00

14.06.2021

do godz. 13.00

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14.04.2021

od godz. 13.00

 

do 19.04.2021

do godz. 15.00

od 14.06.2021

od godz. 13.00

 

do 21.06.2021

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.04.2021               do godz. 13.00 22.06.2021*

do godz. 13.00

* Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2021 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.