Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rekrutacja do klas pierwszych – 2021/2022

DRODZY PAŃSTWO

 Uprzejmie informujemy, że do dnia 08-03-2021 r.

odbywają się zapisy dzieci do klas 1 na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych i mają zapewnione miejsce edukacyjne w placówce.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie do 08 marca 2021 r. (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców/opiekunów prawnych)

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE kl 1 obwód

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o dostarczenie dokumentów w w/w terminie.

Jeżeli zapisali Państwo dziecko do innej placówki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
55-272-24-68 wew. 49 lub e-mailowym sekretariat@zsp1malbork.pl

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Malborku wchodzą następujące ulice:

Romualda Cebertowicza, Jana Czerskiego, Dąbrówki,  Benedykta Dybowskiego, Jaskółcza, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kotarbińskiego, Krucza, Plac Janusza Kusocińskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kazimierza Michałowskiego, St. Mikołajczyka, Orla, Partyzantów, Pionierów, Karola Pomianowskiego,  Poznańska, Rolnicza, Słowicza, Mariana Smoluchowskiego, Torowa, Józefa Wybickiego

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2014,
  2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2015 – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  1. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny