Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Komunikaty Dla Rodziców
KONSULTACJE DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

RADA SZKOŁY

E-DZIENNIK

SZEF KUCHNI POLECA…

Podręczniki – rok szkony 2010/20


SEKRETARIAT SZKOŁY

Pani Gabriela Machnio, Pani Bożena Mowińska

Poniedziałek – piątek

od 7.30 do 15.30

PEDAGOG SZKOLNY

Pani Dorota Cybulska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 – 14.30 08.00 – 14.30 08.00 – 14.30 08.00 – 13.30 08.00 – 13.00
PEDAGOG SZKOLNY

Pani Patrycja Biegańska-Stawicka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 ————- 11.30 – 15.30

PSYCHOLOG SZKOLNY

Pani Alicja Zborowska – Gordowy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.30 – 12.30 08.30 – 12.30 11.30 – 15.30 11.30 – 15.30 08.30 – 12.30

Rozkład zajęć reedukacyjnych


Pani Agnieszka Staciwa

Godziny
lekcyjne
Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8.00 – 8.45 4 c, 4 e 6 a 4 d 4 a, 4 b 6 d
8.55 – 9.40 6 b 5 d 1 d 5 b/2 gr.
9.50 – 10.35 2 a 3 c/1 gr. 1 b 1 a 1 b
10.45 – 11.30 2b, 2c 3 e 3 c/2 gr. 3 a
11.40 – 12.25 1 c 3 d
12.45 – 13.30 2 d 5 a
13.40 – 14.25 6 c 5 c, 5 b/1 gr.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W KLASACH 1 – 3

Godziny
lekcyjne
Poniedziałek Wtorek Środa
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35 1B, 2C, 2D
10.45 – 11.30 1A, 3C
11.40 – 12.25 3B, 3D 3E 3A, 1D
12.45 – 13.30 2E 2A, 1C

14.35 – 15.20 – zajęcia jogi z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla klas 1 – 6

WYRÓŻNIENIA UCZNIÓW

♦Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna mają prawo wyróżnić i nagrodzić uczniów lub zespół uczniowski.

♦Dyplom oraz odznakę wspaniałego ucznia po I semestrze roku szkolnego oraz na zakończenie roku szkolnego przyznaje się uczniom kl. I – III za najwyższe wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów oraz wzorowe zachowanie.

♦Dyplom po I semestrze roku szkolnego oraz na zakończenie roku szkolnego przyznaje się kl. IV – VI, którzy otrzymali ze wszystkich przedmiotów średnią ocen 4,75 i wyżej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

♦Nagrodzeni uczniowie przedstawieni są na tablicy „Uczniowie wyróżnieni”.

♦Dyplom po I semestrze roku szkolnego oraz na zakończenie roku szkolnego otrzymują uczniowie, którzy mają najwyższą frekwencję.

♦Klasa, która na zakończenie roku szkolnego osiągnęła najwyższą średnią w szkole otrzymuje Puchar Dyrektora Szkoły.

♦Uczniowie klas szóstych za wzorową postawę i wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły na zakończenie roku szkolnego otrzymują Puchar Dyrektora Szkoły.

♦Uczniowie klas szóstych za wybitne wyniki w sporcie na zakończenie roku szkolnego otrzymują Puchar Dyrektora Szkoły.

♦Dyplom i nagrodę otrzymują uczniowie klasy szóstej, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas sprawdzianu po klasie szóstej.

RODZICE NA NASZYCH LEKCJACH

Strażacy w klasie 4e

Jalbum 8.0