Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Śladami Wielkiego Mistrza

Klasa 1a uczestniczyła w roku szkolnym 2023/24 w cyklu zajęć edukacyjnych  pt. ,,Wędrówki edukacyjne – śladami Wielkiego Mistrza”. Pierwsze zajęcia miały na celu poznanie budowy Zamku: Przedzamcza czyli Zamku Niskiego, Zamku Średniego i Zamku Wysokiego.

Spacer po Zamku, podczas którego uczniowie poznawali poszczególne jego elementy połączony był z zadaniami, które pozwoliły poznać nie tylko poszczególne części ale i jego legendy oraz tajemnice. Wielką atrakcją było obejrzenie obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego – uczniów Jana Matejki, który powstał w 1910 roku dla uczczenia pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

To przeogromne dzieło mające ponad 51 metrów kwadratowych zawisło w Wielkim Refektarzu sali, która jest największym w Europie średniowiecznym pomieszczeniem. Spacer krużgankami do Sali Dwukominowej, gdzie dzieci miały możliwość obejrzenia makiety Zamku zakończył się małym egzaminem, który uczniowie zdali celująco. Obejrzenie wystawy dotyczącej odrestaurowania i konserwacji Zamku w XIX i XX wieku oraz możliwość zobaczenia gipsowego odlewu głowy Madonny jak i obrazu Madonny pokrytej szklaną mozaiką był dla uczniów nowym, atrakcyjnym wydarzeniem.

Kolejne zajęcia ,,Na bursztynowym szlaku” pozwoliły uczniom nie tylko poznać genezę pochodzenia bursztynu, historię od najdawniejszych jego dziejów po czasy współczesne, ale i zobaczyć bardzo ciekawą wystawę. Obecnie w zbiorach malborskich znajduje się blisko 2000 eksponatów, wśród nich okazy bursztynu naturalnego i  wyroby artystyczne. Ciekawymi obiektami są: bryła naturalnego bursztynu, tzw. głowa, ważąca ponad 2 kg oraz  zabytki z okresu nowożytnego: ołtarzyki, relikwiarze, figurki i biżuteria. Wśród nich znajduje się słynna szkatuła Christopha Mauchera, którą nie tylko uczniowie mogli podziwiać ale i tworzyć na zajęciach plastycznych. Prowadziła je jak zwykle pani Ewa Kasprzyk-kustosz w Dziale Edukacji Muzeum Zamkowego. Uczniowie  mogli również przeprowadzić doświadczenia z bursztynem w wyniku, których dowiedzieli się, że ma on właściwości magnetyczne i przyciąga różne materiały, pali się  jako naturalna żywica i nie zatapia zanurzony w słonej wodzie.

Ostatnie zajęcia dotyczyły historii  powstawania papieru „Jak to z tym papierem było?”.Ten historyczny proces zaczynał się od tego, że trzeba było pozyskać dużo słomy roślinnej albo szmat i je przetworzyć. Przetworzyć, czyli macerować. Mówiąc prosto: pozwolić im zgnić. Potem trzeba było je zmielić, rozdrobnić. Robiło to duże urządzenie zwane kołem wodnym. Kiedy rozdrobniło się tę masę, powstawała pulpa, z której można tworzyć papier. Z tej zawiesiny wodnej czerpano przy pomocy sita papier. Po odsączeniu z wody i osuszeniu papier był gotowy do użycia.

I my tego doświadczaliśmy!

Pulpę w prasach wyciskaliśmy !

Arkusze na słońcu suszyliśmy!

Papier czerpany tworzyliśmy !

I bardzo się z tych zajęć cieszyliśmy !