Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego długoletniego Pracownika

Pana Zbigniewa Kupińskiego

Odszedł od nas człowiek dobrego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości.

W naszej placówce Pan Zbyszek pracował ponad 20 lat.

Panie Zbyszku będzie nam Pana brakowało…

Wyrazy serdecznego współczucia składamy Rodzinie i Najbliższym

Koleżanki,  Koledzy, Uczniowie