Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Sprawdzian z rodzicami

Dzisiaj o godzinie 16.00 szóstoklasiści wraz ze swoimi rodzicami spotkali się na próbnym sprawdzianie. Dyrekcja szkoły podziękowała rodzicom za tak liczne przybycie. Poinformowała, że sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Przypomniała także, ze sprawdzian będzie składał się z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone tego samego dnia. Część pierwsza z języka polskiego i matematyki będzie trwała 80 minut, a część druga poświęcona językowi angielskiemu 45 minut.

Zadania z języka polskiego i matematyki będą miały formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka angielskiego będą miały formę zamkniętą.

Następnie uczniowie przystąpili do próbnego sprawdzianu. Czytały cicho ze zrozumieniem mit o Demeter i Korze, odpowiadały na pytania zamknięte, potem czytały wiersz -Od wiosny do wiosny, Hanny Zdzitowieckiej i wypisywały epitety, rymy, łączyły środki poetyckie z ich nazwami, uzasadniały, dlaczego wiersz zaczyna się i kończy opisem wiosny. Opisywały widok ze swojego okna wybranej pory roku. Później zmagały się z zadaniami matematycznymi. Podawały m.in. poprawne wartości wyrażeń arytmetycznych, oceniały prawdziwość i fałszywość zdań, obliczały koszt wycieczki, liczyły odległości między miejscowościami, określały kierunki geograficzne.

Po zmaganiach z językiem polskim i matematyką przyszedł czas na potyczki z językiem angielskim. Słuchając nagrania z płyty CD uczniowie sprawdzali czy potrafią zrozumieć ogólny sens wysłuchanego tekstu, odpowiadali na wiele pytań zamkniętych. Po wykonaniu zadań nauczycielki przygotowujące test – Panie: Katarzyna Buła, Dorota Starzyk, Mariola Kulpa, Iwona Socha, Urszula Cichocka, podały uczniom i rodzicom rozwiązania poszczególnych zadań. Podliczono punkty i każdy mógł już sobie odpowiedzieć jak mu poszło.