Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Stypendyści Burmistrza

W dniu 25 lutego 2014, Burmistrz Miasta Malborka Pan – Andrzej Rychłowski, uhonorował uczniów naszej szkoły stypendiami, za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Wśród stypendystów znaleźli się: Aleksandra Kapica, Aleksandra Godlewska, Michalina Głąb, Szymon Jarmołowski i Szymon Cicherski.

Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i gratulujemy!