Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Światowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada jest datą, która w kalendarzu zwykle zaznaczona się na niebiesko, by zwrócić uwagę, że właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku swoje aktywności połączyliśmy z działalnością organizacji UNICEF. W klasach IV-VIII na zajęciach z wychowawcą przedstawiana była prezentacja dotycząca przedstawienia historii spisania praw dziecka jako dokument nazwany Konwencją o Prawach Dziecka. Uczniowie przypomnieli sobie, że prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci tych starszych i młodszych. Bez względu na to, gdzie mieszkają, jak wyglądają czy skąd pochodzą.

Każde dziecko ma takie same prawa:

Dziecko ma prawo posiadać swoje imię, tożsamość i obywatelstwo.

Ma prawo do opieki i wychowania w rodzinie.

Ma prawo do zapewnienia warunków do zdrowego odżywiania.

Ma prawo do czystej wody.

Ma prawo do edukacji.

Ma prawo do nauki i zdobywania informacji z różnych źródeł.

Ma prawo do zabawy i czasu wolnego.

Ma prawo do wypoczynku.

Ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Ma prawo do specjalistycznej opieki medycznej i pomocy, jeśli takiej dziecko potrzebuje.

Ma prawo do równego traktowania.

Ma prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna, szkodliwa dla zdrowia lub przeszkadza mu w nauce.

Ma prawo do opieki medycznej.

Ma prawo do ochrony przed wszelką przemocą.

Ma prawo do ochrony przed niebezpieczeństwami i wojną.

Poznając i utrwalając prawa dziecka uczniowie wraz z nauczycielami analizowali je na podstawie listów Dominika – bohatera z prezentacji multimedialnej , który odpowiadał na listy. W listach które otrzymał od potrzebujących pomocy i wsparcia kolegów i koleżanek były problemy, które wyjaśniał.   Ten zwykły chłopak miał w sobie wiele empatii i chęci pomocy. Był bratnią duszą tych, którzy są w potrzebie i nie znają swoich praw.

Po części wstępnej dotyczącej przedstawienia historii spisania praw dziecka, uczniowie w ramach aktywności i utrwalenia zdobytych informacji , rozwiązywali quizy edukacyjne. By jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten dzień, uczniowie oraz pracownicy szkoły przyszli ubrani na niebiesko. Multimedialny Dominik jest symbolicznym przyjacielem, tak jak i Konwencja Praw Dziecka jest prawdziwym przyjacielem dzieci i młodzieży. Wiele dyskusji uświadomiło uczniom jak ważna jest rola rodziny i szkoły w ich rozwoju. Jak troszczą się o nich , jak wspierają – najlepiej jak potrafią. Najlepiej też jak potrafią, chcą gwarantować i popierać prawa dzieci, tak aby mogły wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.