Szkoła dla Rodziców – wychowywać to kochać i wymagać

Pierwsza 14 osobowa grupa rodziców uczniów naszej szkoły zdecydowała się na udział w zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dziesięć tygodni. Zajęcia Szkoły realizowane są warsztatowo, z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń takich jak drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, stosowanie nowych sposobów komunikowania się. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest nieustanną formą dialogu z dzieckiem. Jest to program spotkań mających na celu doskonalenie umiejętności nawiązywania autentycznych relacji z dziećmi.

Zajęcia obejmują: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy, uwalnianie dzieci od grania ról narzuconych w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, naukę samodyscypliny.

Szkołę dla Rodziców prowadzą psycholog szkolna Agnieszka Żejmo oraz pedagog Patrycja Stawicka.

Motto programu to: Wychowywać to kochać i wymagać.