Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Misja

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W MALBORKU

Promujemy zdrowy styl życia, tworzymy warunki dla Szkoły Promującej Zdrowie, dbamy o klimat sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, prowadzimy edukację zdrowotną i programy profilaktyki dla uczniów i pracowników, organizujemy naukę i pracę w sposób sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Podejmujemy działania dla umacniania zdrowia przez uczniów i pracowników.

Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacji.

Wyposażamy uczniów w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, aby potrafili wykorzystać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

Inicjujemy sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.

Proponujemy humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich podstawach.

Relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, a środowiskiem lokalnym są partnerskie i demokratyczne.

Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.

Dajemy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Dobrze przygotujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i zjednoczonej Europie.

Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który:

· umie znaleźć cel i sens swego istnienia

. postępuje zgodnie z przyjętym kodeksem wartości

. promuje zdrowy styl życia, dba o swoje zdrowie i innych

· umie współpracować z innymi

. dba o relacje oparte na wzajemnym szacunku i zyczliwości

· jest uparty w dążeniu do celu

· wierzy we własne siły i możliwości

· ma motywację wewnętrzną, samodyscyplinę

· potrafi samodzielnie kreować swoją pozytywną przyszłość

· odróżnia dobro od zła

· nie przejdzie obojętnie obok ludzi potrzebujących pomocy

· szanuje godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję,

· potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny

· żyje w zgodzie z przyrodą, jako dobrem niepowtarzalnym