Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Serdeczna Księga

Serdeczna Księga zawiera wpisy osób odwiedzających naszą szkołę. Oto niektóre z nich z lat 2002-2011:

Było wspaniale odwiedzić szkołę wypełnioną taką miłościa i dobrocią. Odjeżdżamy wiedząc, że Wartości Życia w tej szkole są włączone we wszystko co jest tutaj robione. Nasze najlepsze życzenia dla Was na teraz i na przyszłość- Shelagh Moore, ALIVE Vice President based in UK, Stowarzyszenie Edukacyjne Wartości Życia.

– Prezes Zarządu, Jolanta Cyraniak- 8.11.2010r.

Break down the limit to learning. Thank you!

– Colin Rose -Festiwal Edukacyjne Oblężenie Malborka, 18.09.2008

Miałem inspirować Was, a Wy inspirowaliście mnie, za co będę zawsze wdzięczny. Macie wspaniałą szkołę, dziękuję.

– Jan Potworowski, Festiwal Edukacyjne Oblężenie Malborka, 18.09.2008r.

Pomyślnych wiatrów szkole i nauczycielom.

– Marek Szurawski, Edukacyjne Oblężenie Malborka, 10.09.2008r.

Serdeczne gratulacje dla uczniów, dyrekcji i grona pedagogicznego za niezwykłą akcję na rzecz dzieci z Sierra Leone.   Za ciężką pracę i serce włożone w jej przygotowanie.

– Zofia Dulska, UNICEF POLSKA 13.04.2007r.

Wspaniała szkoła, wspaniali nauczyciele, dziękuję za atmosferę na warsztatach i życzę sukcesów.

– Małgorzata Taraszkiewicz, CODN Warszawa, 31.03.2006r.

Obserwuję: Grupę twórczych nauczycieli

Czuję: Radość i satysfakcję,

Potrzebuję : Porozumienia bez przemocy,

Proszę: O dalszą współpracę

– Małgorzata Jakubczak, koordynator programu „Porozumienie bez przemocy”, CMPPP- Warszawa, 6.04.2005r.

Jestem pod wrażeniem- piękna, kolorowa szkoła, widać jak wiele tu się dzieje. A przede wszystkim ludzie – prawdziwie otwarci na potrzeby dzieci.

– Małgosia Osińska CEO, Warszawa, 22.02.2005r.

Bardzo miło pracować z Wami, widząc jak wielkie wymagania sobie stawiacie nie wymagając zbyt wiele od innych i widząc jak dobrze być dzieckiem w Waszej szkole.

– Tomasz Kołodziejczyk, współtwórca programu „Spójrz Inaczej”, warsztaty- 16-19.10.2004r.

Za to: że chce Wam się chcieć, że dajecie temu miejscu, a przede wszystkim dzieciom tyle serca, że macie tyyyle zapału i optymizmu.

– Beata Jagielska, „Głos Nauczycielski”, 22.09.2004r.

Wielkie sprawy zaczynaja sie od małych miejsc- w podziękowaniu za Panel Koleżeński w ramach projektu Szkola Ucząca Się.

– Laura Piotrowska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa- 13.06.2003r.

Dziękuję za pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych, dziękuję za pracę na rzecz tworzenia klimatu tolerancji dla inności drugiego człowieka, dziękuję za dobre i skuteczne nauczanie z uwzględnieniem potrzeb każdego dziecka. Wszystkie te działania wymagają duzych kompetencji, życzliwosci i akceptacji dzieci oraz wspólnego realizowania przyjętych w programie dydaktyczno-wychowawczym, celów.

– Teresa Serafin, główny wizytator MENiS, 10.06.2003r.

Szkoła Otwartych Serc i Umysłów- to szkoła przyszłości. Gratuluję, że już teraz realizujecie w Waszej społeczności te piękne idee, stanowiąc wzór dla innych.

– prof.dr hab.Marta Bogdanowicz , Polskie Towarzystwo Dysleksji10.02.2003r.

Dla dzieci, rodziców i nauczycieli Szkoły Otwartych Serc w Malborku, z najlepszymi życzeniami.

– Tadeusz Sławecki, Wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu, 25.02.2002r.

blockquote