Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Szkoła Współpracy

23 marca przedstawiciele społeczności naszej szkoły wzięli udział w pierwszym spotkaniu w ramach ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła Współpracy”. Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III-wysoka jakość systemu oświaty.

Działania szczegółowe projektu to: diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, nauczycieli i uczniów, wypracowanie modelowych rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Warsztaty, w których uczestniczyli nasi przedstawiciele podniosły ich kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Zapewniono nam indywidualną opiekę eksperta – Pani Elżbieta Singer.

W poniedziałek 30 marca nasz ekspert pomoże nam w przygotowaniu debaty i stworzeniu dla naszej szkoły programu współpracy z uczniami i rodzicami. W ubiegłym roku szkolnym organizowaliśmy dwie debaty, w których przyglądaliśmy się naszej szkole z różnych stron. W kwietniu odbędzie się kolejna dotycząca oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli, a w maju jej obrady zostaną poświęcone procesowi uczenia się.

Efektem udziału w projekcie i współpracy społeczności szkolnej będzie opracowanie Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania.

Przedstawicielami Nauczycieli byli – Joanna Pichlak (koordynator projektu), Ewa Trębas i Patrycja Biegańska-Stawicka, Rodziców – Wioletta Grzmil, Lucyna Róg – Szymańska, Małgorzata Szymańska, Uczniów – Igor Gradzik, Jakub Ruszkowski.

„Dobra szkoła to taka, w której rodzice, nauczyciele i uczniowie współpracują ze sobą”.