Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Szóstoklasiści już po sprawdzianie

1 kwietnia 2014 roku o godzinie dziewiątej rozpoczął się sprawdzian szóstoklasisty. Uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań. Zamieszczone w zestawie polecenia sprawdzały stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych.

Jak twierdzili zdający łatwiejsza w tym roku była matematyka. Pisanie opowiadania z języka polskiego zajęło im więcej czasu. Uczniowie sprawdzali dzisiaj swoje umiejętności i panowanie nad emocjami. Wychowawcy, nauczyciele i rodzice trzymali za piszących kciuki. Życzymy szóstoklasistom jak najlepszych wyników! Popatrzcie na zdjęcia z tego ważnego dla nich dnia.