Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Tangram

24 marca 2022 roku Pani Anita Nowicka zorganizowała dla klasy 1a w ramach edukacji matematycznej zajęcia pod tytułem” W świecie tangramu”. Zapoznała dzieci z nacobezu oraz z celami zajęć: rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, układanie tangramów według wzoru, cienia oraz tworzenie swoich tangramów, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wypowiedzi innych. Przebieg zajęć:

  • Zabawa „ Ja mam, kto ma?” – przypomnienie figur geometrycznych. Nauczycielka rozdała dzieciom karty, na których znajdowały się figury i zdania. Dzieci mówiły: ” Mam zielony kwadrat, a kto ma czarny trójkąt?”. Następnie zgłaszało się dziecko, które miało czarny trójkąt i mówiło: ” Ja mam czarny trójkąt, a kto ma różowy kwadrat?”. Itd.
  • Zagadka matematyczna– Nauczycielka umieściła na tablicy kartki z działaniami matematycznymi. Zadaniem dzieci było obliczenie działania, a następnie uporządkowanie otrzymanych wyników od najmniejszej cyfry do największej. Po uporządkowaniu cyfr dzieci odwróciły kartki i odczytały hasło- TANGRAM.
  • Prezentacja – ” Tangram- magiczna układanka„- nauczycielka zapoznała dzieci z: historią tangramu, zaletami, regułami.
  • Układamy tangramy– Pani Anita rozdała każdemu dziecku kopertę. W kopercie znajdowały się tany oraz wzory. Pierwszy etap zabawy polegał na tym, iż dzieci układały tangramy według wzoru. Następnym zadaniem dzieci było ułożenie żółwia, kangura i ryby, ale wzorując się na cieniu. Ostatni etap polegał na wymyśleniu przez dzieci własnych tangramów. Uczestnicy spotkania musieli pamiętać, że: należy wykorzystać wszystkie tany- 7, muszą one przylegać do siebie. Dzieci puściły wodzę fantazji i powstały: łódki, dinozaury, wielbłądy, duże drzewa, miś, łabędzie, itd. Dzieci, które miały drobne problemy mogły liczyć na wsparcie kolegi, koleżanki z ławki. Podczas wszystkich etapów zadania dzieci bardzo się wspierały i cieszyły ze swoich sukcesów.
  • Podsumowanie zajęć- nauczycielka usystematyzowała wiadomości z dzisiejszej lekcji. Na koniec rozdała dzieciom karty z żabkami. Zdaniem dzieci było pokolorowanie żabki, w zależności od tego w jakim stopniu zrozumiały dzisiejszą lekcję – kumam wszystko– kolorowały całą żabkę; kumam więcej– żabka pokolorowana w połowie; coś kumam– łapki żabki pokolorowane.

Wszystkie etapy zajęć był na bieżąco omawiane. Pani Anita Nowicka prowadząc zajęcia motywowała uczniów do podejmowania nowego wyzwania i wspierała ich na każdym kroku.

Nauczycielka wykorzystała elementy oceniania kształtującego (zapoznała uczniów z celem zajęć, przedstawiła nacobezu, uczniowie otrzymywali informacje zwrotne) oraz metody aktywizujące. Duże zaangażowanie nauczycielki, różnorodne ćwiczenia i zabawy, sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął. Wszystkie dzieci były zadowolone kiedy Pani je pochwaliła- cieszyły się z osiągniętego sukcesu. Nauczycielka podczas zajęć bazowała na mocnych stronach uczniów. Sposób przeprowadzenia zajęć, pomysłowość i profesjonalizm nauczycielki sprawiły, iż  zajęcia były atrakcyjne dla uczniów.

 Motto : 

„ Nie takie ważne, żeby uczeń dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział;

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał;

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało…”

                                                                                  Janusz Korczak