Ty też możesz pomóc…

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.” – T. Keneally

29 klasa 3e spędziła godzinę wychowawczą w towarzystwie ratownika medycznego, pana Artura Mystka. Spotkanie miało na celu przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, usłyszeli prawdziwe historie ocalenia życia i spróbowali czynności ratowniczych w praktyce. Pan ratownik uświadomił uczniów, że każdy z nas może stać się świadkiem bądź uczestnikiem wypadku, a co za tym idzie – uratować życie lub po prostu pomóc w sytuacji jego zagrożenia. Podkreślał również, że nie należy bać się podjęcia próby ratowania życia drugiego człowieka.