Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Uczymy się współpracy

Pani Beata Komoszyńska przeprowadziła zajęcia z edukacji polonistycznej w klasie 3c. Temat zajęć : „ Bukiety z suchych kwiatów” – samodzielne czytanie ze zrozumieniem oraz  rozróżnianie części mowy”. Nauczycielka omówiła cele zajęć i przedstawiła nacobezu. Wyjaśniła także poszczególne etapy zajęć – omówiła poszczególne zadania. Uczniowie podczas zajęć:

Samodzielnie, cicho czytali tekst „ Bukiety z suchych kwiatów”. Uczniowie zaznaczali odpowiedzi  na karcie pytań do przeczytanego tekstu.

Dokonali podziału na grupy i wybrali lidera. Przypomnieli zasady pracy w grupie.

Praca w grupach – uczniowie sprawdzali poprawności zaznaczonych odpowiedzi na pytania do samodzielnie przeczytanego tekstu. Wspólnie ustalali właściwe odpowiedzi poparte odczytaniem właściwego fragmentu. Uczniowie sprawdzali sobie nawzajem i przyznają punkty – 1 pkt za dobrą odpowiedź. Następne uzupełniali kolejną  kartę pracy wyrazami wyszukanymi w tekście „ Bukiety z suchych kwiatów”.Za każdy prawidłowo wybrany z tekstu i bezbłędnie wpisany wyraz można było otrzymać 2 pkt.

Drugim zadaniem podczas pracy zespołowej było utrwalanie wiadomości dotyczących części mowy. Liderzy w każdej grupie odczytali informacje na temat rzeczowników, czasowników, przymiotników. Następnie w grupach uzupełniali informacje dotyczące wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku. Sprawdzali poprawności uzupełnionych luk i przyznawali punkty (2 pkt za poprawne uzupełnienie, 1 pkt jeżeli wykorzystano pomocnicze wyrazy potrzebne do wpisania ).

Po wykonaniu wszystkich zadań zostały zliczone punkty i wyłonieni zwycięscy.

  • „Łapki”- zabawa- Uczniowie otrzymali plastikowe łapki. Ich zadaniem było wyszukanie na tablicy wyrazu, który spełniałby wszystkie wskazówki odczytane przez nauczycielkę. Ta osoba, która pierwsza znalazła wyraz na tablicy uderzała w niego plastikową łapką i zdobywała punkt dla swojej drużyny. Dzieci utrwalały w aktywny sposób informacje na temat części mowy i świetnie się bawiły.
  • Podsumowanie zajęć – Zadaniem uczniów było narysowanie na karcie pracy buźki, która mówiła o tym, jak podobała ci się lekcja.

Podczas zajęć uczniowie uczyli się współpracy i współdziałania w zespole, rozwijali umiejętność cichego czytania, czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania informacji z tekstu.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, zgodnie współpracowali w zespole, a także w skupieniu słuchali wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań. Nauczycielka podczas zajęć bazuje na mocnych stronach uczniów- na ich potencjale, wykorzystuje zadania wpływające na wszechstronny rozwój dzieci.