Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

W 4c o przyjaźni

19.03.2015 uczniowie klasy 4c uczestniczyli w lekcji otwartej poświęconej przyjaźni. Temat zajęć związany był z cyklem działań podjętych w szkole przeciwko agresji i przemocy. Lekcję poprowadziła pedagog szkolny – Pani Dorota Cybulska.

Na początku nauczycielka podała dzieciom cel lekcji. Następnie Maja powiedziała wiersz – Być przyjacielem. Prowadząca uświadomiła uczniom, ze sporo czasu spędzają w szkole w gronie kolegów i przyjaciół. Dodała, że członkowie takiej grupy powinni się dobrze znać. Zaprosiła uczniów do ćwiczenia. Wybrani ochotnicy stawali tyłem do klasy, dzieci charakteryzowały jedną wybraną osobę. Zadaniem ochotnika było odgadnięcie, o kim mowa. Okazało się, że uczniowie klasy 4c dobrze się znają.

Potem uczniowie zastanawiali się, jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel. Pedagog podzieliła klasę na zespoły według kolorów. Dzieci przypomniały sobie zasady pracy grupowej. Z jednej strony arkusza szarego papieru narysowały sylwetkę człowieka. Z jednej strony arkusza zapisywały, co robi dobry przyjaciel, a z drugiej, czego nie robi dobry przyjaciel. Członkowie grup pod kierunkiem liderów zapisywali wszystkie pomysły. Pojawiły się takie zapisy jak np. potrafi dochować tajemnicy, dzieli się, pomaga w potrzebie, wspiera, cieszy się z sukcesów przyjaciela, potrafi słuchać.

Później wybrani uczniowie odczytali dekalog przyjaźni. Uczniowie dyskutowali czy prawdziwy przyjaciel powinien być taki i dlaczego. Następnie uczniowie zaprezentowali kilka scenek o przyjaźni. Potem grupy z zebranych przez nauczyciela cytatów o przyjaźni wybierały ten, który im się najbardziej podobał. Dzieci dyskutowały o prawdziwej przyjaźni, zastanawiały się czy trzeba zawsze robić wszystko, o co przyjaciel nas poprosi. Lekcję zakończyły wspólnym odśpiewaniem piosenki. Nauczycielka nagrodziła zaangażowanie uczniów słodyczami. Lekcja przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci zostały też poproszone o wypełnienie „Testu na przyjaciela”.

Tak trudno dzisiaj o przyjaźń warto, więc o tym mówić i dyskutować. Wszystkim życzymy, aby znaleźli prawdziwych przyjaciół.