Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy?

9 lutego 2021 roku Pani Monka Arent zorganizowała zajęcia w klasie 2a w ramach Promocji Zdrowia pod tytułem: „ Pierwsza Pomoc – urazy.”

Kluczowe pytania, które nauczycielka i uczniowie sobie postawili to przede wszystkim:

„ W jaki sposób udzielać pierwszej pomocy?;

„ Czy udzielanie pierwszej pomocy jest ważne.?; Co musimy powiedzieć dyspozytorowi, gdy zgłaszamy wypadek?

„ Co musimy zapamiętać i zrobić, gdy komuś leci krew z nosa?”

„ Co musimy zapamiętać i zrobić, gdy ktoś się oparzy?

„ Czy możemy opatrzyć małe skaleczenie?”

„ Czego nauczyliśmy się dzisiaj na zajęciach?”

Na wstępie zajęć Pani Monika  przedstawiła cele spotkania oraz nacobezu. Ważnym etapem podczas spotkania było także przypomnienie zasad dobrej współpracy, które również wpływają na komfort pracy uczniów oraz budowanie dobrych relacji.

Nauczycielka zaplanowała dla uczniów następujące zadania:

  1. Krótkie wprowadzenie do tematu zajęć.

Przypomnienie numerów alarmowych, rozmowa z dyspozytorem:

  • Przypomnienie numerów alarmowych: 999, 912 i informacji, które musimy podać dyspozytorowi:
  • Imię i nazwisko zgłaszającego,
  • Co się stało?,
  • W jakim stanie jest poszkodowany?
  • Gdzie jesteśmy?

Kolejnym etapem spotkania było zapoznanie uczniów z dwiema grupami urazów:

  • wewnętrznymi,
  • zewnętrznymi

Nauczycielka wykorzystując  filmy instruktażowe bardzo dokładnie omówiła najczęściej spotykane urazy zewnętrzne:

Podczas tego etapu zajęć uczniowie w skupieniu słuchali wszystkich wyjaśnień, zasad oraz informacji czego nie należy robić podczas udzielania pomcy. Na każdym etapie uczniowie otrzymywali informacje zwrotną i na bieżąco ich wątpliwości były rozwiewane. Uczestnicy spotkania sami mogli przećwiczyć w jaki sposób prawidłowo zaopatrzyć drobne skaleczenia oraz jak prawidłowo założyć opatrunek. Z dużym zapałem i entuzjazmem bandażowali sobie nogi.

Podsumowując zajęcia Pani Monika zapytała dzieci- Czego nauczyliśmy się dzisiaj na zajęciach? Uczniowie udzielili następujących odpowiedzi:

„ wiem jak co należy zrobić kiedy leci nam z nosa krew”

„gdy leci nam krew z nosa nie możemy odchylać głowy do tyłu”

„ przypomniałem sobie numery alarmowe”

„ wiem jak mam się zachować i co powiedzieć, gdy będę komuś pomagał”

„ nauczyłam się zakładać opatrunek”

„ wiem, że udzielanie pierwszej pomocy jest bardzo ważne i może uratować komuś życie”

Duże zaangażowanie nauczycielki, profesjonalizm, różnorodność wykorzystanych środków przekazu sprawił, iż to trudne zagadnienie, o którym nie zawsze pamiętamy zostało odczarowane, a uczniowie zdali sobie sprawę z tego, iż ważne jest pomaganie, ale też dbanie o siebie i swoje bezpieczeństwo  podczas udzielania pomocy –  bo jak my nie zadbamy o siebie, to nikt tego za nas nie zrobi.

Na koniec spotkania Pani Monika podziękowała uczniom za zaangażowanie oraz  dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i przemyśleniami na temat zdrowia, udzielania pomocy.

Motto:

„ Nie marnuj czasu na rozglądanie się dookoła – dzień jest zbyt krótki na to, aby myśleć tylko o sobie.”