Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wartość szacunku

„Ten kto okazuje szacunek innym sam jest szanowany”.

Dnia 29 października odbyło się spotkanie o szacunku w duchu wychowania do wartości, przygotowane przez klasę 4a oraz wychowawcę Panią Izabelę Krotowską.
Apel prowadziła Lena, która śpiewająco wywiązała się ze swojego zadania. Było to pierwsze wystąpienie tej klasy, każdy był zaangażowany. Najpierw za pomocą sznurka zostało przedstawione jak działania innych wpływają na siebie. Krótkie pytanie do publiczności co to jest szacunek pokazało, że trudno opisać go słowami. Oliwia przeczytała definicję szacunku z Wielkiego Słownika języka polskiego. Uczniowie zaśpiewali piosenkę o szacunku oraz Lena zadała uczniom klasy 4a pytania jak okazują szacunek nauczycielom, dziadkom, koleżankom i kolegom. Zobaczyliśmy także krótki filmik o szacunku. Na koniec Nadia podsumowała wszystko i powiedziała dokładnie co to jest szacunek.