Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wesołe i zdrowe są ferie zimowe!

Podczas ferii (02.02.2015 – 12.02.2015) w godzinach 900 – 1300 prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą „W magicznym świecie nauki i zabawy”. Opiekę nad uczestnikami ferii zimowych będą sprawowali  nauczyciele pracujący w naszej placówce. Oferta jest kierowana do wszystkich uczniów.

Cele zajęć:

  • zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin w niekonwencjonalny sposób
  • rozwijanie zainteresowań, zdolności i wyobraźni uczniów,
  • zainteresowanie uczniów dzierganiem i szyciem,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno „małej ojczyzny”,
  • ukazanie sportu jako wzorca zdrowego stylu życia,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

Serdecznie zapraszamy. Program ferii poniżej.

Pobierz plik PDF