Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wielkie ważenie w 1a

Na dwóch kolejnych lekcjach edukacji matematycznej uczniowie klasy 1a, omawiali ilustracje z różnymi rodzajami wag oraz odważniki, którymi można najczęściej posługiwać się w sklepach: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.  Podzielili się na czteroosobowe zespoły i  pomagali w przygotowaniu wag. Wagi konstruowali z wieszaka i reklamówek. Uczniowie z dużym zapałem ważyli swoje przybory szkolne i równoważyli tą wagę  na ilość klocków. Omawiali ciężar, ustalali co jest lżejsze, a co cięższe.

W kolejnym etapie zajęć nauczyciel zaprezentował dzieciom wagę szalkową. Uczniowie  ważyli jabłka, wykorzystując odważnik 1kg, 2 kg i 5 kg. Zadanie to przysporzyło dzieciom również wiele emocji. Podsumowaniem lekcji były karty zadań z wagami.

Aby określić ciężar, dziecko musi go „czuć”, wyważając w rękach. Taka ocena jest możliwa przy wyraźnych różnicach ciężaru. Dokładniejszej oceny ciężaru uczeń dokonuje za pomocą wagi szalkowej. Zabawy z wagą pozwalają porównywać ciężar przedmiotów i określić, co jest cięższe, lżejsze lub waży tyle samo. Stwarzając wiele okazji do oceny ciężaru przedmiotów, najpierw „na oko”, a później za pomocą wagi szalkowej, doprowadzamy do zrozumienia, że masa przedmiotu zależy nie tylko od jego wielkości, ale także do materiału, z którego został wykonany. Dzieci mają kontakt z pojęciami waga i ciężar w życiu codziennym, towarzysząc dorosłym w zakupach. Te codzienne doświadczenia są bardzo cenne i ułatwiają zrozumienie pojęć związanych z ciężarem.