Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wolni od uzależnień

Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących substancji uzależniających. Najstarsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach z terapeutą uzależnień Panią Bożeną Jezierską, która pracuje  w Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej Monar. Z nieco młodszymi uczniami na temat profilaktyki uzależnień rozmawiała pedagog szkolna.

Po przeprowadzonych zajęciach w celu weryfikacji wiedzy wśród uczniów został ogłoszony konkurs na plakat, ulotkę profilaktyczną po hasłem „ Wolni od uzależnień”. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dodatkową ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa lub plastyki oraz pochwałę w dzienniku. Zasłużyli tez na dyplom z wyróżnieniem. Z pracami uczniów, a przede wszystkim z ich treścią można zapoznać się na korytarzu szkolnym.