Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wracamy do szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – już od poniedziałku, 31 maja br. wszyscy wracamy do stacjonarnej nauki w szkole. Uczniowie będą kształcić się na terenie placówki na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Zapraszamy!