Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wszyscy jesteśmy Mistrzowscy

Autorzy programu „Mały Mistrz” zorganizowali konkurs pod hasłem – Wszyscy jesteśmy Mistrzowscy. Wśród wyróżnionych znalazła się klasa 1c z wychowawczynią Panią Joanną Pietkiewicz. Gratulujemy!

Od początku września uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą w programie Mały Mistrz. Program ten wspiera i zachęca pierwszaków do podnoszenia sprawności fizycznej, kształtuje korzystne nawyki i postawy dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Pomaga także nauczycielom w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ciekawych zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciele korzystają z podręczników Mały Mistrz, które zakładają realizację założeń podstawy programowej. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności, za które zostaje nagrodzony odpowiednią odznaką. Dzieci otrzymały także pakiety sprzętu sportowego. Nauczycieli klas pierwszych wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem nauczyciele wychowania fizycznego: Iwona Wądołowska, Sabina Orłowska i Jan Ochociński. Program realizowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministra Sportu i Turystyki oraz został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku.