Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Podajemy Państwu wyniki rekrutacji do Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Malborku. Lista przyjętych i kontynuujących poniżej pod linkiem:

Rekrutacja Przedszkole 2021-2022