Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Za lasami, za górami…

W klasie 4a uczniowie podzielili się na trzy pięcioosobowe grupy. Każda z grup w zależności od wylosowanej litery zaprosiła do swoich wymyślonych baśni postacie lub przedmioty – grupa A: smoka i czapkę niewidkę, grupa B: złą macochę i latający dywan, grupa C: wróżkę i cudowne buty.

Na początku nadano tytuły baśniom. Po napisaniu kilku zdań grupy przekazały innym swoje kartki. Po zapoznaniu się z otrzymanym fragmentem kontynuowały pisanie baśni. Na koniec do grup dotarły teksty, od których zaczynały pisanie. Członkowie zespołów wymyślili zakończenie utworu. Następnie grupy prezentowały powstałą baśń pozostałym zespołom. Ile głów, tyle pomysłów!