Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zabytki w naszym mieście

Uczniowie klas szóstych i ósmych biorą udział w konkursie historycznym dotyczącym miejsc pamięci narodowej. Celem konkursu jest wzrost świadomości społecznej najmłodszych mieszkańców, przede wszystkim w zakresie roli i wartości lokalnych zabytków kulturowych poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych.

Pierwszym zadaniem uczniów było przygotowanie wizytówek o zabytkach w naszym mieście, spisali się na medal. W drugim zadaniu, dzieci musiały przygotować przewodnik edukacyjny, w którym opowiadają o wybranym zabytku. Nasi uczniowie wybrali Malborski Zamek.

Możecie obejrzeć przygotowany przez nich filmik.

Uczniowie klas szóstych i ósmych.

Pobierz film