Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zajęcia komputerowe w 4a

W dniu 19.03.2014 uczniowie klasy 4a na zajęciach otwartych z informatyki tworzyły informator turystyczny pod nazwą „Muzea Trójmiasta”. Dzieci pracując w grupach wybierały odpowiedni program do zaplanowanej czynności, dobierały elementy, które będą niezbędne w informatorze, odszukiwały stronę muzeum i wyszukiwały potrzebne informacje, kopiowały obrazek z Internetu w folderze, a następnie umieszczały go w edytorze, tworzyły kartę informatora.

Nauczycielka Pani Beata Olińska zaproponowała uczniom stworzenie przewodnika po muzeach Trójmiasta. Karty przewodnika zostaną opublikowane na blogu biblioteki szkolnej.

Czwartoklasiści dokonali samooceny swojej pracy na listach kontrolnych. Następnie grupy za pomocą techniki „dwie gwiazdki i jedno życzenie” dały informację zwrotną swoim kolegom. Taka ocena i samoocena uczy dzieci odpowiedzialności za własna naukę.