Zajęcia logopedyczne

Pani Monika Piskozub przeprowadziła zajęcia logopedyczne dla dwóch uczennic z klasy pierwszej. Temat zajęć: „Słuchowe  różnicowanie  głoski  szumiącej  „sz”  i  syczącej  „s”   w sylabach, wyrazach i wyrażeniach dwuwyrazowych”. Celami zajęć logopedycznych było: usprawnienie  motoryki  narządów  mowy, nauka  pionizacji  języka, utrwalenie  prawidłowych  nawyków  potrzebnych  do  prawidłowej  artykulacji  głosek  „sz”  i  „s”, słuchowe  różnicowanie  głosek  „sz-s”, ćwiczenia  słuchu  fonemowego, usprawnienie  funkcji  analizatora  słuchowego. Pani Monika przedstawiła dziewczynkom temat, cel zajęć oraz nacobezu. Następnie zaproponowała kilka ćwiczeń na dobry początek.

1.Ćwiczenia oddechowe  z wykorzystaniem słomki i piórek –  przygotowujące do prawidłowego  wydechu  powietrza  podczas  artykulacji  głosek  szumiących i syczących.

Zadaniem dziewczynek było zdmuchnięcie piórka z ręki artykułując głoskę „s” i „sz”. Drugi etap ćwiczenia polegał na  przeniesieniu jabłka na jabłonkę za pomocą słomki. Dziewczynki przez słomkę wdychały powietrze, zasysając tym samym na końcu słomki obrazek jabłka.

2.Przygotowanie aparatu artykulacyjnego  do prawidłowej wymowy głosek „s- sz”. Praca z kartami do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych.

„Gimnastyka buzi i języka”. Dziewczynki wykonywały następujące ćwiczenia- obserwując poprawność wykonania ćwiczenia w lustrze.

– oblizywanie  językiem  wargi  górnej,

– dotykanie  czubkiem  języka  prawego  i  lewego  kącika  ust,

– wypychanie  czubkiem  języka  policzków,

– oblizywanie  czubkiem  języka  górnych  zębów,

– dotykanie  czubkiem  języka  do podniebienie,

–  przyciąganie całej masy języka do podniebienia.

Kolejnym etapem zajęć było przypomnienie zasad  wymowy głosek szumiących „sz” i syczących „s”. Następnie dziewczynki indywidualnie lub w parze wykonały różnorodne ćwiczenia.

3.Wymowa głosek  w  izolacji – nauczycielka pokazywała umieszczone na patyczkach głoski „s”, „sz”

Uczennice  same kontrolowały swoją  wymowę  przed lustrem. Odczytywały  głoski umieszczone na patyczkach, np.:  s,sz,s,sz,sz,s

4.Różnicowania głosek „s-sz” w sylabach z wykorzystaniem metody  integracji sensorycznej.

Dziewczynki zobaczyły przed sobą ścieżkę sensoryczną. Na  podłodze rozłożone zostały krążki sensoryczne, a  obok nich na kartkach leżały karteczki z  sylabami zawierającymi  głoski  „s-sz”. Zadaniem  uczennic  było  przejście  po krążkach  i samodzielne  odczytanie  poszczególnych sylab. Prawidłowo odczytane sylaby umożliwiały dziewczynkom przejście na kolejny dysk.

5.Praca przy stoliku- „Niespodzianka”

Dziewczynki otrzymały kolorowe obrazki  ze słowami  zawierającymi  głoski „s” i „sz”  we  wszystkich  pozycjach  języka.  Zadaniem uczennic było artykułowanie słów z daną głoską, a logopeda kontrolowała ułożenie artykulatorów. Jeżeli wkradła się jakaś nieprawidłowość logopeda za pomocą gestu naprowadzała dziewczynki- „uśmiech”- głoska ”s”, „ręka do góry”- głoska „sz”.

6.Ćwiczenie słuchu fonemowego –„Pociąg”

Uczennice  otrzymały obrazki przedstawiające pociągi, które składały się z lokomotywy, do której były doczepione wagoniki wiozące słowa z głoską „s” i „sz”. Zdaniem dziewczynek było wylosowanie wyrazu, prawidłowe artykulacja i dopasowanie słowa do odpowiedniego wagonika.

7.Tworzenie wyrażeń dwuwyrazowych

Zadaniem uczennic było tworzenie wyrażeń na zasadzie skojarzeń. Logopeda pokazała następujące wyrazy: „szybki” , „szeroki”, „satynowy”, „ostry”, „stary” i dziewczynki musiały dopasować do nich wyraz z głoską „s” lub „sz”

– szybki samolot, szybki smok,

– szeroka szafa, szeroka sukienka,

– satynowa sukienka, satynowe spodnie,

– ostra szabla,

– stary samolot, stara miska.

Pani Piskozub na bieżąco omawiała każde ćwiczenie. Udzielała uczennicom informacji zwrotnej i za pomocom gestów naprowadzała na prawidłowe rozwiązanie. Bardzo często uczennice same korygowały swoje błędy i prawidłowo układały język przy artykulacji głoski „s” i „sz”.

Podczas podsumowania zajęć dziewczynki wysłuchały wszystkich wskazówek logopedy oraz otrzymały pochwały za prawidłowo wykonane ćwiczenia. Nauczycielka poinformowała również uczennice o postępach, a także przekazała im informacje nad czym należy jeszcze popracować. Sposób prowadzenia zajęć przez Panią Monikę oraz poczucie bezpieczeństwa, atmosfera wyciszenia sprawiły, iż uczennice aktywnie i kreatywnie uczestniczyły w zajęciach.