Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zajęcia otwarte w świetlicy szkolnej

Wychowankowie świetlicy szkolnej z klas 2 i 3 uczestniczyli w zajęciach o różnych dyscyplinach sportowych. Dzieci utrwalały znajomość różnych dyscyplin sportowych, pracowały w zespołach zgodnie z Kodeksem Dobrej Współpracy.

Zajęcia otwarte dla nauczycieli poprowadziła Pani Bożena Chaja – Sobuń. Na początku w rundce bez przymusu uczniowie przedstawiali się i odpowiadali na pytanie, jaki sport uprawiają lub lubią oglądać w telewizji. Okazało się, że ulubionym sportem chłopców jest piłka nożna, a dziewczynek biegi i jazda na łyżwach. Następnie uczestnicy rozwiązywali zagadki o sporcie i kalambury. Nauczycielka zapoznała ich także z rekordami sportowymi z księgi Guinnesa.

Potem uczniowie podzielili się na grupy. Praca w zespołach polegała na przyporządkowaniu nazwiska znanego, polskiego sportowca do dyscypliny, którą uprawia. Później dzieci stworzyły ranking popularności polskich sportowców. Liderzy zaprezentowali pracę grup. Wychowawczyni nagrodziła słodkimi medalami najlepszą prezentację. Na zakończenie zajęć wychowankowie rozwiązywali krzyżówkę. Uczniowie przekonali się, że wiedza o dyscyplinach sportowych jest ogromna.