Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zajęcia reedukacji w grupach

Uczniowie klasy III c uczestniczyli w zajęciach reedukacyjnych, podczas których wraz z detektywem Ortografkiem wyszukiwali, zapamiętywali i uczyli się bezbłędnie zapisywać wyrazy z trudną literą ”ó”. Dzieci zostały podzielone na dwa 2-osobowe zespoły, które miały do wykonania różne zadania.

Po wspólnym przypomnieniu zasad ortograficznych, uczniowie wyszukiwali w diagramie sylabowym wyrazy z „ó”, które utworzyły zabawny wierszyk.

Każda osoba w 2-osobowej drużynie mogła przy tym liczyć na pomoc i wsparcie kolegi z pary, który sprawdzał, czy praca jest prawidłowo wykonana.

Następnie dzieci próbowały w parach nauczyć się wierszyka ortograficznego i zapamiętać jak najwięcej wyrazów z „ó”, które tam były zamieszczone. Później każdy z nich miał je bezbłędnie zapisać. W nauce pomagały im obrazki ilustrujące treść wierszyka.

Każdy z uczestników lekcji starał się nie tylko nauczyć siebie, ale i pozostałych członków zespołów.

Nagrodą za zapamiętanie i bezbłędne zapisanie przynajmniej 8 wyrazów( przez każdego z członków zespołu) była obiecana przez nauczyciela gra „Superpamięć”, zaplanowana na zakończenie zajęć.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia i czuli się odpowiedzialni za pozostałych członków grupy. Zajęcia zakończyły się sukcesem trzecio- klasistów, którzy świetnie poradzili sobie z powierzonymi im zadaniami.

Podczas zajęć reedukacyjnych wykorzystana została metoda o nazwie „Oparte na współpracy zintegrowane czytanie i pisanie”

Zajęcia zostały przeprowadzone przez reedukatora- Agnieszkę Polak.