Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zdrowy Tryb Życia

Program edukacji zdrowotnej

1.  Zdrowie i edukacja są ze sobą nierozłącznie związane.
2. Uczeń głodny, chory, w złym nastroju, poczuciem lęku nie może dobrze funkcjonować w szkole.

3. Szkoła może być środowiskiem wspierającym i promującym zdrowie tylko wówczas, gdy jest ZDROWĄ ORGANIZACJĄ.
4. Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.
5. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się holistyczną czyli całościową koncepcję , która traktuje człowieka jako całość i część całości. Na tę całość składają się : zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe.
6. Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją.

  ZAŁOŻENIA

  1.      Uczestniczymy w ogólnoświatowym ruchu na rzecz tworzenia zdrowego społeczeństwa.

  2.      Szkołę Promującą Zdrowie  tworzymy sami dla siebie.

  3.      Aktywne uczestnictwo uczniów w działaniach Szkoły Promującej Zdrowie jest sprawą kluczową  i fundamentalną.

  4.      Tworzymy  Szkołę Promującą Zdrowie poprzez: powołanie koordynatora, zespołu ds. promocji, systemowe działania, wstąpienie do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie, doskonalenie rady pedagogicznej, monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły – SUS, Szkoła z Klasą, Pomorskie Certyfikaty Jakości, opracowanie raportów).

  5.      Wszystkie wspólne działania służą poprawie samopoczucia wszystkich. Każdy może wyrażać opinie, zgłaszać pomysły do realizacji. Udział każdej osoby jest absolutnie dobrowolny (nie ma przymusu, poświęcania siebie dla innych).

  PODSUMOWANIE

  1.Wychowanie zdrowotne obejmuje kształtowanie ciała i psychiki jednostki w nierozerwalnym związku jednego z drugim, zatem ma ono służyć rozwijaniu całej osobowości dziecka i wielostronnemu przygotowaniu go do życia.

  2.Szczególny nacisk należy kłaść na :

  –       racjonalne żywienie

  –       higienę ciała i otoczenia

  –       ekologiczne spędzanie czasu wolnego

  –       rozwijanie różnych form aktywności ruchowej

  –       kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie

  –       umiejętność radzenia sobie ze stresem

  –       zachowania asertywne

  –       umiejętność współżycia w grupie rówieśniczej

  –       sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

  3. Szkoła ma być miejscem , gdzie można :

  – zdrowiej żyć- zdrowiej pracować

  – zdrowiej uczyć się

  – zdrowiej wypoczywać

  WAŻNE BY CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA UZNAŁA ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ NADRZĘDNĄ , BY CZUŁA SIĘ ZA NIE ODPOWIEDZIALNA.

  UCZNIOWIE POWINNI DĄŻYĆ DO UTRZYMANIA ZDROWIA TAKŻE WÓWCZAS,
  GDY OPUSZCZĄ MURY SZKOŁY DZIĘKI NABYTEJ WIEDZY I NAWYKOM.