Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Żyj zdrowo, bez uzależnień

W dniu 10.12.2021 r. został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny, organizowany przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miast Malborka i Nowego Stawu. Jego przedmiotem było wykonanie pracy plastycznej na temat „Żyj zdrowo, żyj bez uzależnień”. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Nasi uczniowie zostali nagrodzeni, poniżej informacja w tej sprawie. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w tym konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

W kategorii dla uczniów klas I-IV:

– I miejsce – Amelia Samborska

– III miejsce – Gabrysia Kulikowska

– wyróżnienie – Szymon Czubiński

– wyróżnienie – Piotr Zenka