30 lat minęło…

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Czas zwykle sprawia, że jedne zdarzenia umykają z pamięci, drugie zaś zmieniają czasami całe nasze życie. Dzisiejszy dzień to czas wspomnień.  Przywołaliśmy je dzisiaj, pamiątkami, pieśniami, zdjęciami, słowami i myślami. Mamy nadzieję, że wspomnienia z lat szkolnych sprawią, że te niezapomniane i wyjątkowe chwile ożyją na nowo w sercach całej społeczności szkolnej.

14 września 1992 r. rozległ się pierwszy  dzwonek i rozpoczął historię Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku. Dyrektorem szkoły został Pan Jerzy Jurgielewicz, a wicedyrektorem Pani Maria Belcarz, następnie Pani Ewa Dąbrowska. Funkcję sekretarza szkoły pełniła Pani Gabriela Machnio. Grono pedagogiczne liczyło dwadzieścia dwie osoby, a pracowników obsługi było jedynie sześciu. W 17 oddziałach w klasach od pierwszej do szóstej rozpoczęło naukę 484 uczniów. Do dyspozycji społeczność szkoły miała 12 klas, 5 toalet i  tylko 3 szatnie. W piwnicy znajdował się gabinet pielęgniarki – Pani Bożeny Duszyńskiej.

W połowie roku powstał sklepik szkolny, któremu nadano imię „HIT”. Nie było niestety sali gimnastycznej, auli, stołówki … mieliśmy więc o czym marzyć. W kolejnych latach, aż do 1995 roku nie przybyło sal lekcyjnych, ale przybyło znacznie więcej uczniów. Było już ich 718.  25 oddziałów klasowych  uczyło 43 nauczycieli. Szkoła miała swoją bibliotekę i gabinet pielęgniarki.

1 czerwca 1998r szkole nadano patrona – została nim organizacja Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

Od roku 1998 w naszej szkole były organizowane Parlamenty Dziecięce. Odbywały się one pod głównym hasłem: „Pozwólmy innym, żyć obok nas”. Każdy parlament kończył się formułowaniem postulatów, które miały nauczyć uczniów jak praktykować tolerancję, jak tworzyć dialog z ludźmi, których poglądy są inne niż nasze. I najważniejsze, by pozwolić żyć obok nas tym, którym choroba, niepełnosprawność czy odmienny status finansowy bądź kulturowy zmieniły życie.

Od roku 1993 nasza szkoła grała z Wielką Orkiestrą. Przez 23 lata byliśmy sztabem, i to w naszej szkole biło malborskie serce Orkiestry.  To była i jest wspaniała lekcja wychowawcza, a dobre anioły zawsze były z nami i nam pomagały.

W malborskiej piątce realizowaliśmy wiele projektów i programów m.in. – Euroregion Bałtyk „Po śladach przeszłości do wspólnej przyszłości”, Sokrates Comenius – „Życie przy wodzie – woda jest życiem”, projekt „Szkoły z klasą”, projekt „Ruch to drzwi do świata uczenia się”, „Edukacyjne Oblężenie Malborka”, „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, „ABC nauki”, „Od marzeń do sukcesu” a obecnie program „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Tutoring Wychowawczo -Rozwojowy” , „Mediacje rówieśnicze”, Erasmus + i „Laboratorium Przyszłości”.

W roku 2000 utworzono w naszej placówce 2 oddziały integracyjne, aby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogły uczyć się razem z rówieśnikami. W 2010 roku powołano punkt przedszkola specjalnego „Biedronki”.

Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania klas integracyjnych powstała działająca do dziś Fundacja „Szkoły Otwartej Serc”. Z jej inicjatywy organizowano koncerty charytatywne pod patronatem Ambasadorki Agnieszki Cegielskiej, 11 Bali Charytatywnych i 6 Festynów Adwentowych.

W kolejnych latach otwieraliśmy coraz więcej oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. I tak powstało przedszkole, które tworzyły grupy przedszkolne – Biedronki, Koniczynki, Niezapominajki, Stokrotki, Motylki, Słoneczniki i Fiołki.

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 1 połączyły się ze sobą w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Malborku.

Do obchodów trzydziestolecia przygotowywaliśmy się wiele miesięcy. W szkole powstał zespół jubileuszowy pod kierunkiem Pani Bożeny Sawickiej. Przyjęliśmy 30 wyzwań do realizacji. Był to m.in.: udział w akcji „Wszystkie kolory świata” – Szyjemy laleczki dla UNICEF, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Powstała 30 książkowa lista przebojów na 30 – lecie szkoły, zorganizowano konkurs plastyczny na logo szkoły i przedszkola, uczniowie ćwiczyli myślenie logiczne podczas akcji „Dwa łyki logiki”, w maju klasa dla klasy organizowała Dzień Dobrych Uczynków, odbyła się urodzinowa zbiórka karmy dla Reksa oraz Turniej Superfarmera.

A także – sesja fotograficzna dla wszystkich uczniów: utworzenie Galerii 30 – lecia, Spartakiada sportowa dla klas 1-8, 30 zdrowych kanapek na 30 – lecie, powstanie i nagranie piosenki szkoły, laurka dla szkoły z okazji 30 urodzin, no i Wielkie Świętowanie, które miło miejsce dzisiaj.

Uczniowie razem z nauczycielami i rodzicami wykonali 30 wehikułów czasu, aby pokazać historię szkoły, miasta, kraju i świata.

Jubileusz szkoły obchodziliśmy w wewnętrznym i kameralnym gronie.  Spotkanie poprowadzili: Panie: Agata Rojek, Anita Nowicka i Pan Piotr Kujawa. W  dniu Urodzin naszej kochanej szkoły – klasy odwiedziły wspaniałą wystawę wehikułów i wspominały. Nauczycielski wehikuł był także foto – budką i można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Historię szkoły na kartkach z kalendarza zamieściła Pani Karolina Kurapiewicz. Każdy zwiedzający mógł zabrać ze sobą te historyczne kartki.

Następnie odbyła się część artystyczna, którą przedstawili uczniowie z klasy 8c. Zaśpiewano nową piosenkę szkoły pt. Nasza droga”, do której słowa ułożyła Pani Bożena Sawicka a muzykę napisała Pani Milena Wiśniewska. Klasy młodsze zaśpiewały „Piosenkę piątki”, którą ułożył dla nas przed laty Pan Jurek Kopczyński.

Z ekranu popłynęły wirtualne życzenia od osób zaprzyjaźnionych ze szkołą – Pana Jerzego Jurgielewicza, Pani Marii Belcarz, Pani Ewy Dąbrowskiej, Pana Marka Charzewskiego, dyrektora generalnego UNICEFU – Pana Marka Krupińskiego, Pani Doroty Ojdowskiej – Starzyk, Agnieszki Cegielskiej, Majki Jeżowskiej, pracowników Muzeum Zamkowego, uczniów z  misjonarką z Kamerunu – siostrą Felicytą Gubiec, Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka z Warszawy – od Pani Joanny Węgrzynowskiej oraz od Instytutu Tutoringu Szkolnego z Wrocławia – Panów: Marka Budzyńskiego i Piotra Nity, nauczycieli i uczniów.  Za wszystkie ciepłe i dobre słowa bardzo dziękujemy.

Wyróżnionym uczniom wręczono puchary za udział w jubileuszowych konkursach. Klasy 1-3 mogły zobaczyć piękne przedstawienie wyreżyserowane przez Panią Agnieszkę Nowicką pt. „O Sowizdrzale co jeden kochał szkołę, a drugi wcale”. Aktorami w tej sztuce byli nauczyciele i uczniowie. Brawo!

Natomiast klasy starsze udały się na salę gimnastyczną, aby wziąć udział w zmaganiach sportowych i obejrzeć mecz piłki nożnej rozgrywany pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Nad przebiegiem tej części imprezy czuwała Pani Monika Walentynowicz i nauczyciele wychowania fizycznego.

Na zakończenie poszczególne klasy otrzymały sercowe piniaty ze słodkościami. Piniaty przygotowały – Panie: Anna Czubińska i Karolina Raczkowska

Całej uroczystości przyglądał się Pan Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka i Pani Małgorzata Krysik – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Złożyli nam piękne życzenia i podziękowania. Do składanych życzeń dołączyła się także Szkolna Rada Rodziców reprezentowana przez Panie: Monikę Biegajło, Magdalenę Czermak, Karolinę Raczkowską i Annę Czubińską

Malborska piątka wykształciła ponad 3000 absolwentów na swoje 30 – lecie. Nie byłoby procesu kształcenia, gdyby nie ciężka praca nauczycieli, wicedyrektorów, zaangażowanie uczniów, rodziców i pracowników, władz miasta.

30 Urodziny szkoły są wyjątkową okazją do tego, by powiedzieć wszystkim – bardzo dziękujemy! Wszystkiego dobrego całej społeczności szkolnej!