Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Phare

PO ŚLADACH PRZESZŁOŚCI DO WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI

PROJEKT W RAMACH FUNDUSZU PHARE EUROREGION BAŁTYK

POLSKA – EUROREGION „BAŁTYK” – POMORSKIE – MALBORK ROSJA – EUROREGION „BAŁTYK” – OKRĘG KALINIGRADZKI – GUSIEW

Celem projektu było wsparcie integracji i zainteresowania młodzieży ze szkół po obu stronach granicy wspólnym dziedzictwem kulturowym, a także podnoszenie poziomu edukacji w zakresie historii średniowiecza. Pierwszym działaniem było opracowanie programu koła historycznego przez nauczycieli naszej szkoły i pracowników Działu Oświatowego Muzeum Zamkowego i utworzenie w SP 5 koła historycznego, które będzie zajmowało się historią naszego miasta, Zakonu Krzyżackiego oraz tradycjami i kulturą rycerską;

WIZYTA ROSYJSKICH NAUCZYCIELI
Następnie Szkoła Podstawowa Nr 5 gościła 7-osobową grupę rosyjskich nauczycieli z Gusiewa (25-27.04.2005 r.).Rosjanie zwiedzili Malbork oraz ośrodek w Uśnicach, spotkali się z władzami miasta, poznali naszą szkołę.

To było niezapomniane przeżycie: poznać pracę szkoły w Rosji, zwiedzić Gusiew i Kalinigrad, spotkać się z władzami Gusiewa. Wizyta robocza przyniosła efekt w postaci opracowanej szczegółowej współpracy pomiędzy szkołami oraz analizy programu kolonii i jej przygotowania.

PLAN KOLONII

dzień 1 – przyjazd dzieci;
dzień 2 -zabawy integrujące, gry sportowe, dyskoteka;
dzień 3 – „Dzień Polski” organizowany przez kolonistów z Polski( polska kuchnia, polska piosenka, polski taniec i inne);
dzień 4 – „Dzień Rosyjski” organizowany przez kolonistów z Rosji (rosyjska kuchnia, piosenka, taniec..) -zaproszenie władz miasta, konsula rosyjskiego, prasy; dzień 5 – wycieczka do Gdańska ( zwiedzanie najważniejszych zabytków z przewodnikiem); -zajęcia plastyczne; dzień 6 – wycieczka do Sopotu i Gdyni ( zabawy w Agua Parku, rejs do Gdyni z sopockiego mola; – zwiedzenie muzeów: „Oceanarium” i „Błyskawica”;
dzień 7 – wycieczka do Gdańska – Oliwy (Katedra w Oliwie i ZOO); – gry i zabawy sportowe; dzień 8 – poznanie miasta Sztum; – kąpiel w jeziorze Białym ( Sztum);
dzień 9 – zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku; – spotkanie z władzami miasta; – zajęcia plastyczne;
dzień 10 – „Bieg zadaniowy” po terenie zamku malborskiego; – pieczenie i dzielenie się wspólnie upieczonym chlebem; dzień 11 – zwiedzanie wykopalisk (Muzeum Zamkowe) – warsztaty garncarskie;
dzień 12 – wycieczka do Grunwaldu – inscenizacja plenerowa „Bitwy pod Grunwaldem”; dzień 13 – zajęcia plastyczne – Bitwa pod Grunwaldem; – zajęcia w stadninie koni – Węgry koło Sztumu (jazda konna, ognisko);
dzień 14 – wycieczka do Fromborka – lekcja astronomii w Planetarium, zwiedzanie Katedry, Wieży Kopernika, Dzwonnicy, Szpitala Ducha Świętego; – dyskoteka;
dzień 15 – wycieczka do Krynicy Morskiej – zwiedzanie Latarni Morskiej, plażowanie; rejs po Zalewie Wiślanym; – ognisko;
dzień 16, 17, 18 Zajęcia organizowane przez Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej: – 3 x warsztaty łucznicze zakończone zawodami; – 3 x warsztaty tańca historycznego; – wybijanie monet; – warsztaty kaletnicze; – gra terenowa; dzień 19 – zajęcia plastyczne; – wyjazd do Malborka na imprezę plenerową „Oblężenie Malborka”;
dzień 20 – „Dzień Unii Europejskiej” – gry, konkursy; – uroczyste zakończenie kolonii; – przygotowania do wyjazdu;
dzień 21 – wyjazd dzieci z Uśnic;

W końcu nadszedł moment spotkania 24 dzieci rosyjskich i 24 dzieci polskich na trzytygodniowej kolonii w miejscowości Uśnice k/Sztumu (w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).)