Serwis Dla Rodziców

Najmilsze obowiązki rodziców:

Mam dziecko w szkole i będę się starać zawsze pamiętać, by:

♥ Pytać je codziennie, jak mu się powiodło w szkole.
♥ Słuchać uważnie o czym mówi, kiedy ma problemy i śmiać się szczerze, kiedy jest rozradowany.
♥ Cieszyć się ze wszystkich dobrych spraw, którymi ze mną się dzieli, martwić pomyłkami, pamiętając jednak, że każdy uczy się na błędach, że tylko z aktywnych działań czerpie się naukę życia – a więc będę zachęcać by szło do przodu, doświadczało, ponieważ w ten sposób czegoś się nauczy.
♥ Wspólnie z nim prowadzić dziennik rodzinnych wydarzeń, omawiać bieżące sprawy i czytać głośno otrzymane listy.
♥ Zachęcać je, by było sobą i oczekiwać od niego tego, co w nim najlepsze.
♥ Przytulać je często, co najmniej raz dziennie, nawet jeżeli jest już duże.
♥ Uważać za najwspanialsze dziecko na świecie, powiedzieć mu o tym i w ten sposób je traktować.
♥ Przyłączać się do niego, kiedy czyta lub się uczy; uczyć się samemu wszystkiego co można zobaczyć, zrobić, osiągnąć i uświadomić sobie, że moje działanie przemawia bardziej niż to, co nakazuję.
♥ Nie krytykować!
♥ Zauważyć kiedy jest, kiedy samo założyło czyste ubranie, nie trzaska drzwiami i ścisza radio.
♥ Dać mu możliwości, by samo decydowało o wielu własnych sprawach – choćby o tym w co ma się ubrać.
♥ Rozwiesić jego prace ręczne, rysunki, testy, wypracowania, bohaterów i fotografie – aby wszyscy w rodzinie cieszyli się nimi wspólnie; zatelefonować do dziadków, by opowiedzieć o jego ostatnim osiągnięciu.
♥ Często pytać jego nauczycieli i trenera jak sobie radzi w szkole i drużynie.
♥ Zgłosić się, kiedy trzeba pomóc w szkole i tym utwierdzać je w przekonaniu, ze jego szkoła, nauka są ważną sprawą i dla mnie.
♥ Zapomnieć o zmartwieniach i niepokojach osoby dorosłej, odprężyć się i cieszyć jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają te lata kiedy ono jest małym dzieckiem.
♥ Udzielać mu często pochwał, każdego dnia powiedzieć coś miłego.
♥ Dzielić się nim tym, co jest dla mnie ważne.
♥ Czasami wyłączyć telewizor po to, by z nim pomówić; zawsze rozmawiać podczas obiadu, przed pójściem dziecka spać.
♥ Stworzyć mu sytuację, by czuło się pomocne w domu, by pomagało w gotowaniu, myciu naczyń, sprzątaniu, aby rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na niego liczymy.
♥ Cierpliwie czekać, aż skończy rozpoczęte zajęcie – może być dzieckiem powolnym, długo myślącym.
♥ Pamiętać, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego życiu, że moje cechy, mój charakter są dla niego wzorem, które może potem naśladować.
♥ Zawsze mieć w pamięci, że razem idziemy przez życie i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.

Tekst ofiarowany rodzicom w szkole St. Jamesa w Toronto, przekład Aleksandry Ziółkowskiej

ROK SZKOLNY  2020/2021 – ZEBRANIA Z RODZICAMI                                                                         

Lp. Termin klasy Forma spotkania Odpowiedzialny
1. 06.09.2021 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
2. 07.09.2021 r. godz.17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
3. 23.11.2021 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
4. 24.11.2021 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
5. 09.02.2022 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
6. 10.02.2022 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
7. 17.05.2022 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
8. 18.05.2022 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
9. 16.12.2022 r. godz. 17.00-18.00

 

4-8 konsultacje Nauczyciele przedmiotów
10. 11.05.2022 r. godz. 17.00-18.00

 

4-8 konsultacje Nauczyciele przedmiotów

 

SKŁAD  PREZYDIUM SRR

ROK SZKOLNY 2021/22

Prezydium Rady Rodziców Szkoły:

1.Jarosław Czermak – przewodniczący 

2.Monika Biegajło – zastępca

3.Dorota Raczkowska  – sekretarz 

4.Monika Bożek  –  skarbnik

Komisja Rewizyjna

1.Michał Siemaszkiewicz – przewodniczący

2.Aleksandra Potocka Sulich – członek

3.Edyta Furgała – członek

Przewodniczący Rad Oddziałowych 2021/22:

1.Aleksandra Potocka – Sulich – 1a

2.Bartosz Englert – 1b

3.Michał Siemaszkiewicz – 1c

4. Beata Jabłońska – 1d

5. Anna Ościłowska – 2a

6. Kamila Wierzbowska – 2b

7.Marta Wróblewska – 2c

8.Anna Kubasik – 2d

9. Beata Jabłońska – 3a

10.Karolina Raczkowska – 3b

11. Marta Markowicz – 3c

12. Marcelina Prill – 3d

13. Aleksandra Iglińska – 4a

14. Marta Czarnecka – 4b

15. Jacek Suchiński – 4c

16.Katarzyna Rodak – 4d

17.  Monika Biegajło – 5a

18. Magdalena Rekowska – 5b

19. Beata Wrońska – 5c

20. Małgorzata Jarońska – 6a

21.Jarosław Czermak – 7a

22. Dorota Raczkowska – 7b

23. Anna Pliszka – 7c

24. Magdalena Bieniecka – 7d

25. Dorota Wysocka – 7e

26. Aleksandra Potocka – Sulich – 8a

27. Aleksandra Krajewska – 8b

28. Magdalena Grochowska – 8c

29.Aleksandra Sudenis – Kędzierska – 8d

30.Adam Trzciński – 8e

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola:

1.Wiktoria Gawryszewska – przewodnicząca

2.Monika Urban – zastępca

3.Gracja Szmyt – sekretarz

Przewodniczący w grupach przedszkolnych – 2021/2022

1.Biedroneczki – Aleksandra Łakomy

2.Motylki – Andżelika Fijołek

3.Pszczółki – Ewa Wielewicka – Brzozowska

4.Słoneczniki – Gracja Szmyt

5.Fiołki – Wiktoria Gawryszewska

6.Koniczynki – Kamila Pustkowska

7.Niezapominajki – Monika Urban

8.Stokrotki – Ewa Malinowska

Dni dodatkowe wolne w roku szkolnym 2021/22 –

  • 29.10.2021 r.
  • 12.11.2021 r.
  • 07.01.2022 r.
  • 24-26maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty ( 3 dni)
  • 02.05.2022 r.
  • 17.06.2022 r.