Serwis Dla Rodziców

Najmilsze obowiązki rodziców:

Mam dziecko w szkole i będę się starać zawsze pamiętać, by:

♥ Pytać je codziennie, jak mu się powiodło w szkole.
♥ Słuchać uważnie o czym mówi, kiedy ma problemy i śmiać się szczerze, kiedy jest rozradowany.
♥ Cieszyć się ze wszystkich dobrych spraw, którymi ze mną się dzieli, martwić pomyłkami, pamiętając jednak, że każdy uczy się na błędach, że tylko z aktywnych działań czerpie się naukę życia – a więc będę zachęcać by szło do przodu, doświadczało, ponieważ w ten sposób czegoś się nauczy.
♥ Wspólnie z nim prowadzić dziennik rodzinnych wydarzeń, omawiać bieżące sprawy i czytać głośno otrzymane listy.
♥ Zachęcać je, by było sobą i oczekiwać od niego tego, co w nim najlepsze.
♥ Przytulać je często, co najmniej raz dziennie, nawet jeżeli jest już duże.
♥ Uważać za najwspanialsze dziecko na świecie, powiedzieć mu o tym i w ten sposób je traktować.
♥ Przyłączać się do niego, kiedy czyta lub się uczy; uczyć się samemu wszystkiego co można zobaczyć, zrobić, osiągnąć i uświadomić sobie, że moje działanie przemawia bardziej niż to, co nakazuję.
♥ Nie krytykować!
♥ Zauważyć kiedy jest, kiedy samo założyło czyste ubranie, nie trzaska drzwiami i ścisza radio.
♥ Dać mu możliwości, by samo decydowało o wielu własnych sprawach – choćby o tym w co ma się ubrać.
♥ Rozwiesić jego prace ręczne, rysunki, testy, wypracowania, bohaterów i fotografie – aby wszyscy w rodzinie cieszyli się nimi wspólnie; zatelefonować do dziadków, by opowiedzieć o jego ostatnim osiągnięciu.
♥ Często pytać jego nauczycieli i trenera jak sobie radzi w szkole i drużynie.
♥ Zgłosić się, kiedy trzeba pomóc w szkole i tym utwierdzać je w przekonaniu, ze jego szkoła, nauka są ważną sprawą i dla mnie.
♥ Zapomnieć o zmartwieniach i niepokojach osoby dorosłej, odprężyć się i cieszyć jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają te lata kiedy ono jest małym dzieckiem.
♥ Udzielać mu często pochwał, każdego dnia powiedzieć coś miłego.
♥ Dzielić się nim tym, co jest dla mnie ważne.
♥ Czasami wyłączyć telewizor po to, by z nim pomówić; zawsze rozmawiać podczas obiadu, przed pójściem dziecka spać.
♥ Stworzyć mu sytuację, by czuło się pomocne w domu, by pomagało w gotowaniu, myciu naczyń, sprzątaniu, aby rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na niego liczymy.
♥ Cierpliwie czekać, aż skończy rozpoczęte zajęcie – może być dzieckiem powolnym, długo myślącym.
♥ Pamiętać, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego życiu, że moje cechy, mój charakter są dla niego wzorem, które może potem naśladować.
♥ Zawsze mieć w pamięci, że razem idziemy przez życie i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.

Tekst ofiarowany rodzicom w szkole St. Jamesa w Toronto, przekład Aleksandry Ziółkowskiej

ROK SZKOLNY  2020/2021                                                                          

Lp. Termin klasy Forma spotkania Odpowiedzialny
1. 22.09.2020 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
2. 23.09.2020 r. godz.17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
3. 25.11.2020 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
4. 26.11.2020 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
5. 24.02.2021 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
6. 25.02.2021 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
7. 25.05.2021 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
8. 26.05.2021 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
9. 03.12.2021 r. godz. 17.00-19.00

 

4-8 konsultacje Nauczyciele przedmiotów
10. 11.05.2021 r. godz. 17.00-19.00

 

4-8 konsultacje Nauczyciele przedmiotów

 

SKŁAD  PREZYDIUM SRR

ROK SZKOLNY 2020/21

1.Jarosław Czermak – przewodniczący 

2.Joanna Reszka – zastępca

3.Anna Sternik  – sekretarz 

4.Monika Bożek  –  skarbnik

SKŁAD PREZYDIUM PRR

ROK SZKOLNY 2020/2021

1.Wiktoria Gawryszewska – przewodnicząca

2.Monika Urban – zastępca

3.Dorota Sołdaczuk – sekretarz

Przewodniczący klas 2020/21:

1.Anna Ościłowska – 1a

2.Kamila Wierzbowska – 1b

3,Marta Maczyszyn – 1c

5. Izabela Hojracka – 1d

6. Beata Jabłońska – 2a

7. Monika Bożek – 2b

8.Marta Markowicz – 2c

9.Marcelina Prill – 2d

10. Aleksandra Iglińska – 3a

11.Marta Czarnecka – 3b

12. Jacek Suchiński – 3c

13. Agnieszka Bogalecka – 3d

14. Monika Biegajło – 4a

15. Magdalena Szaniawska – 4b

16. Ewa Maćkiewicz – 4c

17. Małgorzata Jarońska – 5a

18. Jarosław Czermak – 6a

19. Barbara Sosna – 6b

20. Anna Pliszka – 6c

21. Małgorzata Skrzeczkowska – 6d

22. Dorota Wysocka – 6e

23.Jarosław Kuciński – 7a

24. Barbara Borowska – 7b

25. Andrzej Grochowski – 7c

26. Aleksandra Sudenis-Kędzierska – 7d

27. Adam Trzciński – 7e

28. Joanna Reszka – 8a

29. Monika Czerzniewska – 8b

30. Kamilla Spera – 8c

Przewodniczący w grupach przedszkolnych

Dni dodatkowe wolne w roku szkolnym 2020/21 –

  • 30.10.2020 r.
  • 04 – 05.01.2021 r.
  • 30.04.2021 r.
  • 04 – 05.05.2021r.
  • 25 – 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty ( 3 dni)
  • 04.06.2021 r.