Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Serwis Dla Rodziców

Najmilsze obowiązki rodziców:

Mam dziecko w szkole i będę się starać zawsze pamiętać, by:

♥ Pytać je codziennie, jak mu się powiodło w szkole.
♥ Słuchać uważnie o czym mówi, kiedy ma problemy i śmiać się szczerze, kiedy jest rozradowany.
♥ Cieszyć się ze wszystkich dobrych spraw, którymi ze mną się dzieli, martwić pomyłkami, pamiętając jednak, że każdy uczy się na błędach, że tylko z aktywnych działań czerpie się naukę życia – a więc będę zachęcać by szło do przodu, doświadczało, ponieważ w ten sposób czegoś się nauczy.
♥ Wspólnie z nim prowadzić dziennik rodzinnych wydarzeń, omawiać bieżące sprawy i czytać głośno otrzymane listy.
♥ Zachęcać je, by było sobą i oczekiwać od niego tego, co w nim najlepsze.
♥ Przytulać je często, co najmniej raz dziennie, nawet jeżeli jest już duże.
♥ Uważać za najwspanialsze dziecko na świecie, powiedzieć mu o tym i w ten sposób je traktować.
♥ Przyłączać się do niego, kiedy czyta lub się uczy; uczyć się samemu wszystkiego co można zobaczyć, zrobić, osiągnąć i uświadomić sobie, że moje działanie przemawia bardziej niż to, co nakazuję.
♥ Nie krytykować!
♥ Zauważyć kiedy jest, kiedy samo założyło czyste ubranie, nie trzaska drzwiami i ścisza radio.
♥ Dać mu możliwości, by samo decydowało o wielu własnych sprawach – choćby o tym w co ma się ubrać.
♥ Rozwiesić jego prace ręczne, rysunki, testy, wypracowania, bohaterów i fotografie – aby wszyscy w rodzinie cieszyli się nimi wspólnie; zatelefonować do dziadków, by opowiedzieć o jego ostatnim osiągnięciu.
♥ Często pytać jego nauczycieli i trenera jak sobie radzi w szkole i drużynie.
♥ Zgłosić się, kiedy trzeba pomóc w szkole i tym utwierdzać je w przekonaniu, ze jego szkoła, nauka są ważną sprawą i dla mnie.
♥ Zapomnieć o zmartwieniach i niepokojach osoby dorosłej, odprężyć się i cieszyć jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają te lata kiedy ono jest małym dzieckiem.
♥ Udzielać mu często pochwał, każdego dnia powiedzieć coś miłego.
♥ Dzielić się nim tym, co jest dla mnie ważne.
♥ Czasami wyłączyć telewizor po to, by z nim pomówić; zawsze rozmawiać podczas obiadu, przed pójściem dziecka spać.
♥ Stworzyć mu sytuację, by czuło się pomocne w domu, by pomagało w gotowaniu, myciu naczyń, sprzątaniu, aby rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na niego liczymy.
♥ Cierpliwie czekać, aż skończy rozpoczęte zajęcie – może być dzieckiem powolnym, długo myślącym.
♥ Pamiętać, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego życiu, że moje cechy, mój charakter są dla niego wzorem, które może potem naśladować.
♥ Zawsze mieć w pamięci, że razem idziemy przez życie i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.

Tekst ofiarowany rodzicom w szkole St. Jamesa w Toronto, przekład Aleksandry Ziółkowskiej

ROK SZKOLNY  2023/2024 – ZEBRANIA Z RODZICAMI                                                                         

Lp. Termin klasy Forma spotkania Odpowiedzialny
1. 12.09.2023 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
2. 13.09.2023 r. godz.17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
3. 14.11.2023 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
4. 15.11.2023 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
5. 23.01.2024 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
6. 24.01.2024 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
7. 14.05.2024 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
8. 15.05.2024 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy

Nr konta Rady Rodziców:

37 8309 0000 0060 2200 2000 0010

 

SKŁAD  PREZYDIUM SRR

Prezydium Rady Rodziców Szkoły 2023/2024:

1.Magdalena Czermak – przewodnicząca 

2.Monika Biegajło – zastępca

3.Michał Siemaszkiewicz  – sekretarz 

4.Monika Siedlarek –  skarbnik

Komisja Rewizyjna

1.Grzegorz Kiełkowski – przewodniczący

2.Karolina Raczkowska – członek

Przewodniczący Rad Oddziałowych 2023/24:

1.Aleksandra Serzysko – 1a

2.Kamila Pustkowska – 1b

3.Kamila Dolińska – 1c

4. Milena Apa – 1d

5. Patrycja Langowska – 2a

6. Katarzyna Lubikowska – 2b

7.Grzegorz Kiełkowski – 2c

8.Katarzyna Janicka – 2d

9. Aleksandra Potocka – Sulich – 3a

10.Natalia Bielińska – 3b

11. Michał Siemaszkiewicz – 3c

12. Beata Jabłońska – 3d

13. Henryka Bartkowska – 4a

14. Bartosz Okoński – 4b

15. Joanna Rybak – 4c

16.Anna Jarońska – 4d

17.  Jolanta Jaroszewicz – 5a

18. Marta Markowicz – 5b

19. Karolina Raczkowska – 5c

20. Marcelina Prill – 5d

21.Natalia Złoch – 6a

22. Łukasz Rudnicki – 6b

23. Magdalena Kempczeńska – 6c

24.  Katarzyna Nowak – 6d

25. Monika Biegajło – 7a

26. Magdalena Szaniawska – 7b

27. Monika Siedlarek – 7c

28. Agnieszka Wiśniewska – 8a

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola 2023/2024:

1.Ewa Wielewicka – Brzozowska – przewodnicząca

2.Aleksandra Łakomy – zastępca

3.Anna Michalska – sekretarz

Przewodniczący w grupach przedszkolnych – 2023/2024

1.Biedroneczki – Aleksandra Łakomy

2.Motylki – Aleksandra Patalon

3.Pszczółki – Ewa Wielewicka – Brzozowska

4.Słoneczniki – Sylwia Kosek

5.Fiołki – Agnieszka Stech

6.Koniczynki – Magdalena Głodnicka

7.Niezapominajki – Marcelina Prill

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

02.11.2023, 03.11.2023,
29.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024,
14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024