Serwis Dla Rodziców

Najmilsze obowiązki rodziców:

Mam dziecko w szkole i będę się starać zawsze pamiętać, by:

♥ Pytać je codziennie, jak mu się powiodło w szkole.
♥ Słuchać uważnie o czym mówi, kiedy ma problemy i śmiać się szczerze, kiedy jest rozradowany.
♥ Cieszyć się ze wszystkich dobrych spraw, którymi ze mną się dzieli, martwić pomyłkami, pamiętając jednak, że każdy uczy się na błędach, że tylko z aktywnych działań czerpie się naukę życia – a więc będę zachęcać by szło do przodu, doświadczało, ponieważ w ten sposób czegoś się nauczy.
♥ Wspólnie z nim prowadzić dziennik rodzinnych wydarzeń, omawiać bieżące sprawy i czytać głośno otrzymane listy.
♥ Zachęcać je, by było sobą i oczekiwać od niego tego, co w nim najlepsze.
♥ Przytulać je często, co najmniej raz dziennie, nawet jeżeli jest już duże.
♥ Uważać za najwspanialsze dziecko na świecie, powiedzieć mu o tym i w ten sposób je traktować.
♥ Przyłączać się do niego, kiedy czyta lub się uczy; uczyć się samemu wszystkiego co można zobaczyć, zrobić, osiągnąć i uświadomić sobie, że moje działanie przemawia bardziej niż to, co nakazuję.
♥ Nie krytykować!
♥ Zauważyć kiedy jest, kiedy samo założyło czyste ubranie, nie trzaska drzwiami i ścisza radio.
♥ Dać mu możliwości, by samo decydowało o wielu własnych sprawach – choćby o tym w co ma się ubrać.
♥ Rozwiesić jego prace ręczne, rysunki, testy, wypracowania, bohaterów i fotografie – aby wszyscy w rodzinie cieszyli się nimi wspólnie; zatelefonować do dziadków, by opowiedzieć o jego ostatnim osiągnięciu.
♥ Często pytać jego nauczycieli i trenera jak sobie radzi w szkole i drużynie.
♥ Zgłosić się, kiedy trzeba pomóc w szkole i tym utwierdzać je w przekonaniu, ze jego szkoła, nauka są ważną sprawą i dla mnie.
♥ Zapomnieć o zmartwieniach i niepokojach osoby dorosłej, odprężyć się i cieszyć jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają te lata kiedy ono jest małym dzieckiem.
♥ Udzielać mu często pochwał, każdego dnia powiedzieć coś miłego.
♥ Dzielić się nim tym, co jest dla mnie ważne.
♥ Czasami wyłączyć telewizor po to, by z nim pomówić; zawsze rozmawiać podczas obiadu, przed pójściem dziecka spać.
♥ Stworzyć mu sytuację, by czuło się pomocne w domu, by pomagało w gotowaniu, myciu naczyń, sprzątaniu, aby rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na niego liczymy.
♥ Cierpliwie czekać, aż skończy rozpoczęte zajęcie – może być dzieckiem powolnym, długo myślącym.
♥ Pamiętać, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego życiu, że moje cechy, mój charakter są dla niego wzorem, które może potem naśladować.
♥ Zawsze mieć w pamięci, że razem idziemy przez życie i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.

Tekst ofiarowany rodzicom w szkole St. Jamesa w Toronto, przekład Aleksandry Ziółkowskiej

ROK SZKOLNY  2020/2021 – ZEBRANIA Z RODZICAMI                                                                         

Lp. Termin klasy Forma spotkania Odpowiedzialny
1. 06.09.2022 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
2. 07.09.2022 r. godz.17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
3. 14.11.2022 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
4. 15.11.2022 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
5. 06.02.2023 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
6. 07.02.2023 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
7. 15.05.2023 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
8. 18.05.2023 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy

Nr konta Rady Rodziców:

37 8309 0000 0060 2200 2000 0010

SKŁAD  PREZYDIUM SRR

ROK SZKOLNY 2022/23

Prezydium Rady Rodziców Szkoły:

1.Jarosław Czermak – przewodniczący 

2.Monika Biegajło – zastępca

3.Edyta Furgała  – sekretarz 

4.Dorota Belzyt –  skarbnik

Komisja Rewizyjna

1.Grzegorz Kiełkowski – przewodniczący

2.Karolina Raczkowska – członek

3.Michał Siemaszkiewicz – członek

Przewodniczący Rad Oddziałowych 2022/23:

1.Patrycja Langowska – 1a

2.Marcin Wiktorzak – 1b

3.Grzegorz Kiełkowski – 1c

4. Renata Tomaszewska – 1d

5. Aleksandra Potocka – Sulich – 2a

6. Bartosz Englert – 2b

7.Michał Siemaszkiewicz – 2c

8.Beata Jabłońska – 2d

9. Marta Owedyk – 3a

10.Radosław Motylewski – 3b

11. Marta Wróblewska – 3c

12. Izabela Horajecka – 3d

13. Edyta Furgała – 4a

14. Marta Markowicz – 4b

15. Karolina Raczkowska – 4c

16.Marcelina Prill – 4d

17.  Aleksandra Iglińska – 5a

18. Marta Czarnecka – 5b

19. Jacek Suchiński – 5c

20. Anna Leszczyńska – 5d

21.Monika Biegajło – 6a

22. Alicja Rekowska – 6b

23. Monika Siedlarek – 6c

24. Małgorzata Jarońska – 7a

25. Jarosław Czermak – 8a

26. Dorota Belzyt – 8b

27. Anna Pliszka – 8c

28. Małgorzata Skrzeczkowska – 8d

29.Dorota Wysocka – 8e

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola:

1.Gracja Szmyt – przewodnicząca

2.Aleksandra Łakomy – zastępca

3.Aleksandra Jaskulska – sekretarz

Przewodniczący w grupach przedszkolnych – 2021/2022

1.Biedroneczki – Aleksandra Łakomy

2.Motylki – Andżelika Fijołek

3.Pszczółki – Ewa Wielewicka – Brzozowska

4.Słoneczniki – Gracja Szmyt

5.Fiołki – Wiktoria Gawryszewska

6.Koniczynki – Kamila Pustkowska

7.Niezapominajki – Marcelina Prill

Dni dodatkowe wolne w roku szkolnym 2022/23 –

  • 31.10.2022 r.
  • 02.05.2023 r.
  • 04.05.2023 r.
  • 05.05.2023 r.
  • 23-25maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty ( 3 dni)
  • 09.06.2023 r.