Serwis Dla Rodziców

Najmilsze obowiązki rodziców:

Mam dziecko w szkole i będę się starać zawsze pamiętać, by:

♥ Pytać je codziennie, jak mu się powiodło w szkole.
♥ Słuchać uważnie o czym mówi, kiedy ma problemy i śmiać się szczerze, kiedy jest rozradowany.
♥ Cieszyć się ze wszystkich dobrych spraw, którymi ze mną się dzieli, martwić pomyłkami, pamiętając jednak, że każdy uczy się na błędach, że tylko z aktywnych działań czerpie się naukę życia – a więc będę zachęcać by szło do przodu, doświadczało, ponieważ w ten sposób czegoś się nauczy.
♥ Wspólnie z nim prowadzić dziennik rodzinnych wydarzeń, omawiać bieżące sprawy i czytać głośno otrzymane listy.
♥ Zachęcać je, by było sobą i oczekiwać od niego tego, co w nim najlepsze.
♥ Przytulać je często, co najmniej raz dziennie, nawet jeżeli jest już duże.
♥ Uważać za najwspanialsze dziecko na świecie, powiedzieć mu o tym i w ten sposób je traktować.
♥ Przyłączać się do niego, kiedy czyta lub się uczy; uczyć się samemu wszystkiego co można zobaczyć, zrobić, osiągnąć i uświadomić sobie, że moje działanie przemawia bardziej niż to, co nakazuję.
♥ Nie krytykować!
♥ Zauważyć kiedy jest, kiedy samo założyło czyste ubranie, nie trzaska drzwiami i ścisza radio.
♥ Dać mu możliwości, by samo decydowało o wielu własnych sprawach – choćby o tym w co ma się ubrać.
♥ Rozwiesić jego prace ręczne, rysunki, testy, wypracowania, bohaterów i fotografie – aby wszyscy w rodzinie cieszyli się nimi wspólnie; zatelefonować do dziadków, by opowiedzieć o jego ostatnim osiągnięciu.
♥ Często pytać jego nauczycieli i trenera jak sobie radzi w szkole i drużynie.
♥ Zgłosić się, kiedy trzeba pomóc w szkole i tym utwierdzać je w przekonaniu, ze jego szkoła, nauka są ważną sprawą i dla mnie.
♥ Zapomnieć o zmartwieniach i niepokojach osoby dorosłej, odprężyć się i cieszyć jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają te lata kiedy ono jest małym dzieckiem.
♥ Udzielać mu często pochwał, każdego dnia powiedzieć coś miłego.
♥ Dzielić się nim tym, co jest dla mnie ważne.
♥ Czasami wyłączyć telewizor po to, by z nim pomówić; zawsze rozmawiać podczas obiadu, przed pójściem dziecka spać.
♥ Stworzyć mu sytuację, by czuło się pomocne w domu, by pomagało w gotowaniu, myciu naczyń, sprzątaniu, aby rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na niego liczymy.
♥ Cierpliwie czekać, aż skończy rozpoczęte zajęcie – może być dzieckiem powolnym, długo myślącym.
♥ Pamiętać, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego życiu, że moje cechy, mój charakter są dla niego wzorem, które może potem naśladować.
♥ Zawsze mieć w pamięci, że razem idziemy przez życie i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.

Tekst ofiarowany rodzicom w szkole St. Jamesa w Toronto, przekład Aleksandry Ziółkowskiej

ROK SZKOLNY  2020/2021                                                                          

Lp. Termin klasy Forma spotkania Odpowiedzialny
1. 22.09.2020 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
2. 23.09.2020 r. godz.17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
3. 25.11.2020 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
4. 26.11.2020 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
5. 24.02.2021 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
6. 25.02.2021 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
7. 25.05.2021 r. godz. 17.00

 

1-3 zebranie Wychowawca klasy
8. 26.05.2021 r. godz. 17.00

 

4-8 zebranie Wychowawca klasy
9. 03.12.2021 r. godz. 17.00-19.00

 

4-8 konsultacje Nauczyciele przedmiotów
10. 11.05.2021 r. godz. 17.00-19.00

 

4-8 konsultacje Nauczyciele przedmiotów

 

SKŁAD  PREZYDIUM SRR

ROK SZKOLNY 2019/20

 1. Jarosław Czermak – przewodniczący 
 2. Joanna Reszka – zastępca
 3. Anna Sternik  – sekretarz 
 4. Monika Bożek  –  skarbnik

List przewodniczącego Rady Rodziców.

SKŁAD PREZYDIUM PRR

ROK SZKOLNY 2019/20

1.Henryka Bartkowska – przewodnicząca

2.Klaudia Piór – zastępca

3.Dorota Sołdaczuk – sekretarz

Przewodniczący klas 2019/20:

 1. Klaudia Piór – Fiołki
 2. Katarzyna Swiątek – Koniczynki
 3. Dorota Sołdaczuk – Stokrotki
 4. Monika Urban – Niezapominajki
 5. Henryka Bartkowska – Motylki
 6. Joanna Tytz – Biedronki
 7. Beata Jabłońska – 1 a
 8. Monika Bożek – 1 b
 9. Marta Markowicz – 1 c
 10. Marcelina Prill – 1 d
 11. Aleksandra Iglińska – 2 a
 12. Marta Czarnecka – 2 b
 13. Jacek Suchiński – 2 c
 14. Agnieszka Bogalecka – 2d
 15.  Magdalena Czermak – 3 a
 16. Magdalena Szaniawska – 3 b
 17. Monika Siedlarek – 3 c
 18. Krzysztof Wiśniewski – 4 a
 19. Jarosław Czermak – 5 a
 20. Dorota Raczkowska – 5  b
 21. Anna Pliszka – 5 c
 22. Małgorzata Skrzeczkowska – 5 d
 23. Dorota Wysocka – 5 e
 24. Jarosław Kuciński – 6 a
 25. Barbara Borkowska – 6 b
 26. Anna Sternik – 6 c
 27. Aleksandra Sudenis – 6 d
 28. Anna Trzcińska – 6 e
 29. Joanna Reszka – 7 a
 30. Jakub Ambroziak – 7 b
 31. Kamila Spera – 7 c
 32. Beata Piotrowska – 8 a
 33. Monika Koczaj – 8 b
 34. Olga Niekurzak – 8 c

Dni dodatkowe wolne w roku szkolnym 2019/20 –

15 października 2019, 31 października 2019, 12 listopada 2019, 21-22-23 kwietnia 2020, 30 kwietnia 2020,

12 czerwca 2020

Zebrania z rodzicami: 20-21 listopada 2019

 

Konsultacje z rodzicami: 04 grudnia 2019

 

DANE DO UBEZPIECZYCIELA WYBRANEGO PRZEZ RADĘ RODZICÓW – 2019-2020

Panie i Panowie, Drodzy Rodzice,

w związku z licznymi zapytaniami ,  niedomówieniem lub niezrozumieniem moich intencji,  przesyłam do wszystkich przewodniczących klas informacje o alternatywnych ofertach ubezpieczenia naszych dzieci. Oczywiście to tylko kilka możliwości – firmy z których przedstawicielami miałem okazję rozmawiać lub odebrałem ich propozycje. Każdy rodzić ma prawo zawrzeć umowę indywidualną bez pośrednictwa Rady Rodziców na indywidualnych warunkach.

Kontakt do przedstawicieli :

AVIVA              – Teresa Myślińska 608-206-066

 COMPENSA     – Jarosław Migalski – 606-960-484

 GENERALI        – Sławomir Miszke – 606-985-254

 INTER RISK      – Dariusz Zaborowski  – 883-952-595

 Na dzień dzisiejszy w imieniu Rady Rodziców podpisałem polisy ubezpieczenia grupowego z firmą Compensa,  wszyscy którzy podtrzymują swoją decyzje, podpisali deklarację i wnieśli opłaty, do skarbników klasowych, będą objęci ubezpieczeniem od 01.09.2019r zgodnie z wybranym wariantem po przekazaniu tychże składek do ubezpieczyciela. Skarbnik RR będzie zbierał te składki w czwartek 10.10.2019 w szkole od godz. 16:30 do 17:30

 Z poważaniem :

Jarosław Czermak

Dokumenty do ubezpieczenia

COMPENSA

– składka 33 zł nr polisy typ 184 nr 1031422

– składka 45 zł nr polisy typ 184 nr 1031423

– składka 55 zł nr polisy typ 184 nr 1031424

– składka 95 zł nr polisy typ 184 nr 1031425